// από το αρχείο

Συχνές Ερωτήσεις

This category contains 11 posts
Αλφειός-Μαίναλο 2020 Τοπική Ομάδα Δράσης

Παρουσίαση: Αναπτυξιακός Σύλλογος Γορτυνίας Μεγαλόπολης Τρίπολης ΑΛΦΕΙΟΣ – ΜΑΙΝΑΛΟ 2020

ΕΣΠΑ – ΠΕΠ 2014-2020 ΤΑΠΤΟΚ : ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Αναπτυξιακός Σύλλογος Γορτυνίας Μεγαλόπολης Τρίπολης ΑΛΦΕΙΟΣ – ΜΑΙΝΑΛΟ 2020 Εισαγωγή στα ΤΑΠΤΟΚ ( Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) – CLLD (Community Lead  local development) Ο αναπτυξιακος σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2014-2020 δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον […]

1. Τι είναι το ΤΑΠΤΟΚ;

Το ΤΑΠΤΟΚ αποτελεί ένα εργαλείο και περιγράφει την “από τη βάση προς την κορυφή” προσέγγιση των τοπικών κοινοτήτων, οι οποίες συγκροτούν μια σύμπραξη προκειμένου να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια “…ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική. Η εν λόγω στρατηγική είναι σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιεί τα δυνατά σημεία ή τα «πλεονεκτήματα» της κοινότητας σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο, […]

2. Τι το διαφορετικό φέρνει το ΤΑΠΤΟΚ σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα;

Το εργαλείο ΤΑΠΤΟΚ δημιουργήθηκε σαν ιδέα και εμπειρία μέσα από τη λειτουργία των Τοπικών Ομάδων Δράσης του προγράμματος Leader, όμως η μορφή με την οποία θεσμοθετείται σήμερα έχει σοβαρές διάφορες – πλεονεκτήματα.  Κατ’ αρχήν πρέπει υποχρεωτικά, στον οργανισμό να πλειοψηφεί η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το δημόσιο με οποιαδήποτε μορφή δεν μπορεί να συμμετέχει με ποσοστό πάνω από το 49%.  Δεύτερο, δεν δεσμεύεται από διοικητικά όρια περιοχής. […]

3. Από πότε υπάρχει ο θεσμός του ΤΑΠΤΟΚ στην Ευρώπη;

Όπως προαναφέρθηκε, τα ΤΑΠΤΟΚ βασίζονται σε προηγούμενη 20ετη εμπειρία των προγραμμάτων Leader,ιδιαίτερα στην αλιεία. Ξεκίνησε με περίπου 200 πρωτοβουλίες τοπικών κοινοτήτων ψαράδων του Ατλαντικού που δεν δέχτηκαν τον κεντρικό σχεδιασμό που προέβλεπε την απότομη μετεξέλιξη των χωριών τους σε τουριστικούς προορισμούς (αμφίβολης αποτελεσματικότητας) και επέμεναν οργανωμένα και με τεκμηριωμένες προτάσεις στην εξειδίκευση και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων υποδομών και δεξιοτήτων.  Οι προτάσεις […]

4. Ποια πρέπει να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ΤΑΠΤΟΚ;

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ενός ΤΑΠΤΟΚ μπορεί να είναι ένας άτυπος οργανισμός (επιτροπή αλλά με σαφείς και διαφανείς διαδικασίες) ή ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, συνήθως μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ή κοινωνικός συνεταιρισμός (επίσης με σαφείς και διαφανείς διαδικασίες). Μπορεί να ανήκει σε ιδιώτες, κοινωνικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς μιας περιοχής, αλλά οι δημόσιοι φορείς (ή οποιοδήποτε άλλο οργανωμένο συμφέρον) δεν μπορούν να έχουν ή να ελέγχουν […]

5. Γιατί τώρα; Γιατί εδώ;

Μόνο τώρα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που έχει παράδοση κεντρικού σχεδιασμού και απουσία δομών κοινωνικής οργάνωσης και συμμετοχής, δίνεται η δυνατότητα για υποβολή προτάσεων μέσω των δράσεων ΤΑΠΤΟΚ. Τη δυνατότητα αυτή μας τη δίνει η υποχρεωτική επιβολή των ΤΑΠΤΟΚ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ενδιαφέρον που τα αρμόδια όργανά της,δίνουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτοί θα είναι και […]

6. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προσπάθεια σύστασης ΟΤΔ στην περιοχή μας;

Αποτελούμε την Ελληνική πρωτοπορία στην εφαρμογή δράσεων ΤΑΠΤΟΚ. Λόγω έγκαιρης ενημέρωσης για την υποχρεωτική ένταξη δράσεων ΤΑΠΤΟΚ στο ΕλληνικόΕΣΠΑ, οι σχετικές πρωτοβουλίες ξεκίνησαν σχεδόν εδώ και ένα χρόνο, την άνοιξη του 2014, με ενημερώσεις πολιτών της περιοχής σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι δράσεις ΤΑΠΤΟΚ. Οι ενημερώσεις αυτές σταδιακά γίνονταν πυκνότερες και μαζικότερες, ενώ […]

7. Πώς ονομάζεται η ΟΤΔ ΤΑΠΤΟΚ της περιοχής μας;

Στην ιδρυτική συνέλευση αποφασίστηκε η Ομάδα Τοπικής Πρωτοβουλίας να πάρει το όνομα Αλφειός 2020.  Το όνομα Αλφειός επελέγη για να προσδιορίζει γεωγραφικά την περιοχή παρέμβασης και η ημερομηνία 2020 θέλει να εκφράσει τη θέληση μας να ορίσουμε το μέλλον μας.  Η ονομασία μπορεί να βελτιωθεί μιας και ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και όσο μεγαλώνει η […]

8. Ποια είναι η περιοχή ενδιαφέροντος της ΟΤΔ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020;

Κατ’ αρχήν έχουμε προσδιορίσει ως περιοχή παρέμβασης την κοιλάδα του ποταμού  Αλφειού μέχρι το χωριό Κοτύλιο, σε συνδυασμό με το λεκανοπέδιο και την πόλη της Μεγαλόπολης. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει έναν ολόκληρο Δήμο (αυτόν της  Μεγαλόπολης) και περιοχές του Δήμου Γορτυνίας.  Η περιοχή παρέμβασης έχει περίπου 15.000 κατοίκους και περιλαμβάνει τρεις διακριτές περιοχές οικονομικής δραστηριότητας: την τουριστική περιοχή γύρω από την Καρύταινα, με τα γνωστά χωριά, Στεμνίτσα, […]

9. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο ΑΛΦΕΙΟΣ 2020;

Οποιοσδήποτε πολίτης κατοικεί ή/και δραστηριοποιείταιστην περιοχή, έχει ανησυχίες για το μέλλον της και θέληση να παρέμβει στη μελλοντική της εξέλιξη τόσο στον οικονομικό όσο και στον κοινωνικό τομέα.  Φυσικά πρέπει να διαβάσει την ιδρυτική πράξη και αφού συμφωνεί με αυτήν να έχει τη θέληση να αφιερώσει λίγο χρόνο για τη συμμετοχή στις δραστηριότητες. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου, […]