// από το αρχείο

Συχνές Ερωτήσεις

This category contains 11 posts

10. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να συμμετάσχει ενεργά στο ΑΛΦΕΙΟΣ 2020;

Να διαθέσει λίγο σχετικά χρόνο και πολλή καλή διάθεση για τη διερεύνηση και τη συγκρότηση των προτάσεων, που μπορεί να αποτελούν και προσωπικά του σχέδια.