Ιδρυτική Πράξη

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΑΛΦΕΙΟΣ 2020»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ – ΕΣΠΑ 2014/2020

Σήμερα, 11/03/2015, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας,

οι παρακάτω πολίτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και υπογράφουν το παρόν κείμενο,

συμφωνούν και αποδέχονται τη δημιουργία, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, μιας Τοπικής Ομάδας Πρωτοβουλίας, με ονομασία ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων» (Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ.).

Σκοπός

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα σε Τοπικές Κοινότητες να αναλάβουν πρωτοβουλία και να προτείνουν μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή τους. Η δυνατότητα αυτή περιγράφεται στο έντυπο με τίτλο : Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, Αύγουστος 2014, έκδοση ΓΔ των ΕΔΕΤ, βλέπε σχετικά στο διαδίκτυο : http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm#4 .

Στο ΕΣΠΑ 2014/2020 προβλέπεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων ΤΑΠΤΟΚ και μάλιστα υποχρεωτικά από το Γεωργικό Ταμείο κατά ποσοστό 5%, ενώ σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Με βάση τα ανωτέρω, η Τοπική Ομάδα Πρωτοβουλίας Αλφειός 2020 σκοπεύει να σχεδιάσει και υποβάλει αρμοδίως για υλοποίηση ένα σχέδιο για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής των κοιλάδων των ποταμών Αλφειού και Λούσιου, σε συνδυασμό με το λεκανοπέδιο και την πόλη της Μεγαλόπολης.

Το σχέδιο αυτό θα βασίζεται στα οράματα και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου σε συνδυασμό με τους σχεδιασμούς των αρμόδιων κρατικών φορέων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων αλλά και κοινωνικών οργανισμών.

Ο Σχεδιασμός θα προκύψει μέσα από ανοιχτές και συναινετικές διαδικασίες συζητήσεων και αποφάσεων ενώ θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την συλλογή πληροφοριών που θα καθιστούν τις οποίες επιλογές, τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές.

Στόχος μας θα είναι μια αναπτυξιακή στρατηγική, βιώσιμη και φιλική προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με εξειδίκευση βασισμένη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες της περιοχής, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού της περιοχής, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη βελτίωση των εισοδημάτων.

Λειτουργία

Δεδομένου ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των ΤΑΠΤΟΚ, η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα είναι άτυπη, δεν θα λάβει δηλαδή κάποια νομική μορφή, αλλά θα δομηθεί και θα λειτουργεί με αντιπροσωπευτικότητα και διαφάνεια, ενώ θα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε πολίτης η οργανισμός δραστηριοποιείται στην περιοχή. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί της περιοχής θα μπορούν να συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπο που θα έχει μια ψήφο.

Αποφασιστικό όργανο της Ομάδας Πρωτοβουλίας είναι η Γενική συνέλευση των μελών της, η οποία είναι σε απαρτία και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εφόσον είναι παρόντα τα 50%+1 εγγεγραμμένα μέλη, αποφασίζει δε με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων. Εάν για δύο συνεχόμενες προσκλήσεις ΓΣ δεν δημιουργηθεί η ανωτέρω προβλεπόμενη απαρτία, η τρίτη ΓΣ είναι σε απαρτία με το ένα τρίτο των μελών.

Εκτελεστικό όργανο της Ομάδας Πρωτοβουλίας είναι το 5μελές έως 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι σε απαρτία και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εφόσον είναι παρόντα τα 50%+1 μέλη του, αποφασίζει δε με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων. Το ΔΣ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του μπορεί να δώσει τίτλους στα μέλη του (πχ Πρόεδρος, Γραμματέας κλπ ).

Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις θα κρατούνται πρακτικά τα οποία θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο που θα δημιουργηθεί άμεσα για να εξυπηρετήσει την ομαλή και διαφανή λειτουργία της Ομάδας.

Κατ’ αρχήν και μέχρι την τυπική σύσταση της ΤΟΠ, όλες οι προσπάθειες που θα αναληφθούν θα γίνουν εθελοντικά από τα μέλη και τυχόν έξοδα που προκύπτουν θα καλύπτονται από τα μέλη που αναλαμβάνουν την προσπάθεια. Γενικά η Ομάδα Πρωτοβουλίας σαν συλλογικός οργανισμός, όσο παραμένει άτυπη, δεν θα έχει οικονομικές δοσοληψίες.

Μόλις οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καθορίσουν το Ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας των πρωτοβουλιών ΤΑΠΤΟΚ, η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα μετασχηματιστεί σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό.

Ως Έδρα της Ομάδας Πρωτοβουλίας Αλφειός 2020 ορίζεται ο Δήμος Μεγαλόπολης. Η ομάδα μπορεί να φιλοξενείται για τη λειτουργία της σε εγκαταστάσεις των μελών της.

Προσωρινή Διοίκηση

Ως προσωρινή Διοίκηση, που θα οργανώσει την πρώτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή ΔΣ, μέσα σε ένα μήνα από τη συμπλήρωση τουλάχιστον 30 ιδρυτικών μελών, ορίζονται οι παρακάτω :

  1. Ιωάννης Γκιουμές, κάτοικος Μεγαλόπολης
  2. Σάκης Τζανετόπουλος, κάτοικος Μεγαλόπολης
  3. Δημήτρης Λυκόγιαννης, κάτοικος Ελληνικού
  4. Μιχάλης Τσουκιάς, κάτοικος Κ. Κοτυλίου
  5. Μαρία Καντέλη, κάτοικος Μεγαλόπολης
  6. Φάνης Καλογερόπουλος, κάτοικος Περιβολίων
  7. Ιωάννης Φουσέκης, εκπρόσωπος Δήμου Μεγαλόπολης, κάτοικος Μεγαλόπολης.

(Ακολουθούν οι υπογραφές)

Αφήστε μια απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.