ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μια μικρή ομάδα πολιτών της Μεγαλόπολης, έχει πάρει την πρωτοβουλία για την υλοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης στην περιοχή μας, με την δημιουργία του :
Αυτοκινητοδρομίου Μεγαλόπολης

Τι θα εξυπηρετεί :

Σε πρώτη φάση προσανατολιζόμαστε, στην κατασκευή έργου, που θα μπορεί να καλύψει σωστά τις ανάγκες για:

Α. Δυναμικές παρουσιάσεις εταιρειών αυτοκινήτων μοτοσικλετών, ελαφρών και μεσαίων φορτηγών και λοιπόν μηχανοκίνητων.
Β. Επιδείξεις μοντέλων, test drive, test ride, άτυπους «αγώνες» από μέλη διάφορων forum κ. ά.
Γ. Σχολεία ασφαλούς οδήγησης, sport οδήγησης, προχωρημένης οδήγησης, αγωνιστικής οδήγησης, για αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες.
Δ. Ειδικές δοκιμές για περιοδικά ή εταιρείες.
Ε. Κυκλοφοριακή αγωγή και εκμάθηση οδηγικών κανόνων για μικρές ηλικίες.

Χώρος υλοποίησης της επένδυσης

Προτείνεται έκταση περίπου 2.000 στρεμμάτων μέσα στο λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ Μεγαλόπολης, η οποία θα ενοικιαστεί από την ΔΕΗ για αυτόν τον σκοπό.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων θα χρειαστούν οι παρακάτω υποδομές :

Κτίρια και βοηθητικοί χώροι :

Κτιριακό σύμπλεγμα με αίθουσα υποδοχής, γραμματεία, αποδυτήρια, αίθουσα εκδηλώσεων, γραφείο Τύπου, γραφεία οργάνωσης, αποδυτήρια, τουαλέτες-ντους, καφετέρια-εστιατόριο, αίθουσα γυρολόγιου-παρατήρησης, αγωνοδικών-αλυτάρχη, ιατρείο.
Τουλάχιστον 10 boxes στεγασμένα με χωρητικότητα δύο αυτοκινήτων και των απαραίτητων συλλογών τους.
Βοηθητικούς διάσπαρτους χώρους (πλυντήρια, πυροσβεστική, λιπαντήρια κ.λπ.).
Κερκίδες θέασης σε τρία διαφορετικά σημεία, με την κεντρική δυναμικότητας 1.000 θεατών και τις άλλες δύο, από 500 θεατές.
Χώροι στάθμευσης για 300 αυτοκίνητα περίπου, θυρωρείο εισόδου, δρόμος εισόδου με σύνδεση στην επαρχιακή οδό Μεγαλόπολης – Καρύταινας και ανάλογη σήμανση, ολική περίφραξη του χώρου.

Σχεδιάζουμε δυο (2) Πίστες Οδήγησης :
Α. Βασική ασφάλτινη πίστα, μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, πλάτους 12μ, με παράλληλο χωμάτινο δρόμο υπηρεσίας και εκατέρωθεν παράλληλα με την διαδρομή, χωμάτινο χώρο διαφυγής.
Β. Χωμάτινη διαδρομή περί τα 3 χιλιόμετρα, με πλάτος 5μ, με παράλληλο χωμάτινο δρόμο υπηρεσίας πλάτους 5μ και με ξεχωριστό τερέν τεχνικής οδήγησης.
Γ. Τερέν σκυροδέματος για τις τεχνικές ασκήσεις («αράχνες»), με ειδικές υποδομές, (βροχοποίηση), και τεχνητό φωτισμό.
Δ. Στεγασμένο ασφάλτινο χώρο για μαθήματα οδήγησης σε μικρές ηλικίες, διαστάσεων 70×15μ.

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός έργου : 4.500.000 €

Φορέας υλοποίησης

Προβλέπεται η δημιουργία μια Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης του άρθρου 2 του νόμου 4019/2011 (Κοιν. Σ.ΕΠ) της τρίτης κατηγορίας (β. κατωτέρω παράρτημα), από τοπικούς επιχειρηματίες, που σαν κοινωνικο σκοπό θα έχει την βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των Ελλήνων Οδηγών και την εκπαίδευση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών και των νέων σε θέματα και τεχνικές ασφαλούς οδήγησης.

Τα μέλη της Κοιν.Σ.ΕΠ θα είναι κατ’ αρχήν 8-10 άτομα, με υποχρέωση καταβολής εταιρικού μεριδίου της τάξης των 3.000€.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για την ανωτέρω επένδυση μετά από αίτημα τους στο παρακάτω email :
m.tsoukias@trekking,gr και με προσωπική επικοινωνία με τα παρακάτω ήδη μέλη της Κοιν.Σ.Επ :
Μαρια Καντελη, Δημήτρης Λυκογιαννης, Φωτεινη Μανιατη, Χρήστος Φίλανδρος.

Η συμμετοχή στην Κοιν.Σ.Επ, υπόκειται στην έγκριση των ήδη μελών του Συνεταιρισμού και η σχετική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 15/07/2016.

14/06/2016
Για την ομάδα πρωτοβουλίας :
Μιχ. Τσουκιάς

 

Παράρτημα για τις Κοιν.Σ.ΕΠ

Μετά από σχετική έρευνα των νομοθετικών διατάξεων, προέκυψε ότι προβλέπεται από το άρθρο 2 του ν. 4019/2011 η νομική μορφή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (Κοιν.Σ.ΕΠ.), με τριών ειδών κατηγορίες ανάλογα με το σκοπό τους, ήτοι:

  1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ, με σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.
  2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ, με σκοπό την παραγωγή και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών κοινωνικού-προνοιακού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα βρέφη, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και
  3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ, με σκοπό την παραγωγή, προϊόντων και παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης.

Σημείωση: Για τη σύσταση του ανωτέρω νομικού μορφώματος απαιτείται η καταβολή εισφορών από τους συνεταίρους, το μόρφωμα, έχει εμπορική ιδιότητα και πτωχεύει, όμως δεν υπάρχει προσωπική ευθύνη των μελών.