Αρχείο ετικέτας Διεύρυνση

Σημαντικές Αλλαγές

Με την ψήφιση των προτάσεων που αναφέρονται στο 6ο πρακτικό της ΔΕ από την 4/12/2015 έρχονται μεγάλες αλλαγές.

Εκεί αποφασίστηκε για αρχή ή επέκταση της περιοχής δράσης του ΤΑΠΤοΚ Αλφειός 2020 κι έτσι τώρα περιλαμβάνει όλες τις περιοχές που ενδεικτικά εμφανίζονται στον παρακάτω χάρτη.

Ενδεικτικά η διευρυμένη περιοχή δράσης του ΤΑΠΤοΚ Αλφειός-Μαιναλο 2020Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι προφανώς δεν ακολουθούνται τα διοικητικά όρια και περιορισμοί των περιοχών, αλλά αντίθετα, οι συγγένειες σε στόχους και ανάγκες.

Πράγματι, σε συνάντηση που είχαμε αργότερα με εκπροσώπους φορέων αλλά και ιδιώτες των νέων περιοχών, εκτός από μία αρχική γνωριμία με τις έως τώρα κινήσεις και τις προθέσεις μας, καταφέραμε να ιχνηλατήσουμε με βάση τις παραπάνω συγγένειες, και τις δυνατότητες που διαθέτουμε.

Το ενδιαφέρον που έδειξαν οι παρευρισκόμενοι σε εκείνη τη συνάντηση, ιδίως ο προβληματισμός με τον οποίο αντέδρασαν σε αυτά που συζητήθηκαν, μας επιτρέπουν να βλέπουμε με αισιοδοξία το άμεσο μέλλον του ΤΑΠΤοΚ, το οποίο παρεμπιπτόντως, μετονομάστηκε ήδη σε Αλφειός-Μαίναλο 2020 ΤΑΠΤοΚ.