Αρχείο ετικέτας Ίδρυση

Η εικόνα εμφανίζει ένα χέρι που ρίχνει ένα φάκελο μέσα σε μια ψύλινη κάλπη

Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών

Καλούνται όλα τα μέλη του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γορτυνίας- Μεγαλόπολης- Τρίπολης, σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών στις 26 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 17.00, στο χωριό Ελληνικό, του Δήμου Γορτυνίας, στο χώρο του εστιατορίου του Ηλία Ταλούμη.

Η εικόνα εμφανίζει ένα χέρι που ρίχνει ένα φάκελο μέσα σε μια ψύλινη κάλπη
Ψηφίζουμε για το πρώτο Δ.Σ. του Συλλόγου

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης είναι αποκλειστικά τα παρακάτω :

 1. Εκλογή Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης
 2. Υποβολή υποψηφιοτήτων για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική επιτροπή.
 3. Εκλογή, με ανοιχτή ψηφοφορία, 3μελούς Εφορευτικής επιτροπής Αρχαιρεσιών
 4. Απολογισμός του έργου της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής και ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του ΤΑΠΤΟΚ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
 5. Εκλογή, με μυστική ψηφοφορία, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής επιτροπής.
Ο Πρόεδρος

 

Ο γ. Γραμματέας
Μ. Τσουκιάς Δ. Λυκογιάννης

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΜΑΙΝΑΛΟ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020»

Φίλες και φίλοι
Ο « ΑΛΦΕΙΟΣ -ΜΑΙΝΑΛΟ 2020» απο τις 21-09-2016 είναι και επίσημα ο Αναπτυξιακός Σύλλογος της περιοχής των δήμων Γορτυνίας -Μεγαλόπολης και Τρίπολης με την έγκριση του καταστατικού του από το ειρηνοδικείο Μεγαλόπολης.

Ποιο κάτω θα βρείτε τους σκοπούς του συλλόγου όπως διατυπώνονται στο καταστατικο του.

Την ιδρυτική πράξη υπέγραψαν, παρόλα τα στενά χρονικά όρια, 38 ιδρυτικά μέλη, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, επιχειρηματιών και κοινωνικά δραστήριων κατοίκων της περιοχής.

Σκοπός του είναι να προσφέρει στην περιοχή ευθύνης του ένα Ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάπτυξης, προερχόμενο απο την βάση των μελών του, αξιοποιώντας την χρηματοδότηση του προγράμματος CLLD ΕΣΠΑ 2020.


Για να το πετύχει αυτό, χρειάζεται την συμμετοχή όλων των ενεργών δυνάμεων της περιοχής είτε αυτές προέρχονται απο τον ιδιωτικό τομέα είτε απο συλλογικούς φορείς του τόπου.

Ήδη 9 ακόμα συλλογικοί φορείς οργανώνουν την έγκριση συμμετοχής τους και πάνω από 60 άτομα έχουν εκδηλώσει το άμεσο ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον σύλλογο.

Είναι η πρώτη φορά που οι θεσμοί – στην περίπτωση μας η Περιφέρεια Πελοποννήσου- δίνουν την δυνατότατα στους πολίτες να διαμορφώσουν άποψη για το πως θα ήθελαν να αναπτύξουν την περιοχή τους και να επηρεάσουν τον σχεδιασμό και ο «ΑΛΦΕΙΟΣ – ΜΑΙΝΑΛΟ 2020» είναι αυτός που θα εγγυηθεί το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας μέσα απο τις συλλογικές και διαφανείς διαδικασίες που έχει ήδη δημιουργήσει εδώ και δυο χρόνια.


Είναι εξαιρετικά σημαντικό, τα ιδρυτικά μέλη να πλαισιωθούν με νέα αξιόλογα μέλη που θα συνεισφέρουν τα μέγιστα ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα.

Καλείστε να είστε εσείς που με την συμμετοχή σας, θα χαράξετε το μέλλον του τόπου μας.


Το ΔΣ

Δ. Λυκογιάννης, Ι. Γκιουμές, Ι. Λαγός. Μ. Καντέλη, Κ. Φίλανδρος, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη.

Μεγαλόπολη 01/10/2016

Ιδρυτική Πράξη

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ «ΑΛΦΕΙΟΣ 2020»
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ – ΕΣΠΑ 2014/2020

Σήμερα, 11/03/2015, στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας,

οι παρακάτω πολίτες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και υπογράφουν το παρόν κείμενο,

συμφωνούν και αποδέχονται τη δημιουργία, με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, μιας Τοπικής Ομάδας Πρωτοβουλίας, με ονομασία ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση ενός Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, στα πλαίσια των διαδικασιών που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλίες Τοπικών Κοινοτήτων» (Τ.Α.Π.ΤΟ.Κ.).

Σκοπός

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τη δυνατότητα σε Τοπικές Κοινότητες να αναλάβουν πρωτοβουλία και να προτείνουν μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή τους. Η δυνατότητα αυτή περιγράφεται στο έντυπο με τίτλο : Καθοδήγηση για τους τοπικούς φορείς σχετικά με την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων, Αύγουστος 2014, έκδοση ΓΔ των ΕΔΕΤ, βλέπε σχετικά στο διαδίκτυο : http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm#4 .

Στο ΕΣΠΑ 2014/2020 προβλέπεται η χρηματοδότηση προγραμμάτων ΤΑΠΤΟΚ και μάλιστα υποχρεωτικά από το Γεωργικό Ταμείο κατά ποσοστό 5%, ενώ σχετική πρόβλεψη υπάρχει και στο εγκεκριμένο ΠΕΠ Πελοποννήσου.

Με βάση τα ανωτέρω, η Τοπική Ομάδα Πρωτοβουλίας Αλφειός 2020 σκοπεύει να σχεδιάσει και υποβάλει αρμοδίως για υλοποίηση ένα σχέδιο για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής των κοιλάδων των ποταμών Αλφειού και Λούσιου, σε συνδυασμό με το λεκανοπέδιο και την πόλη της Μεγαλόπολης.

Το σχέδιο αυτό θα βασίζεται στα οράματα και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου σε συνδυασμό με τους σχεδιασμούς των αρμόδιων κρατικών φορέων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων αλλά και κοινωνικών οργανισμών.

Ο Σχεδιασμός θα προκύψει μέσα από ανοιχτές και συναινετικές διαδικασίες συζητήσεων και αποφάσεων ενώ θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για την συλλογή πληροφοριών που θα καθιστούν τις οποίες επιλογές, τεκμηριωμένες και ρεαλιστικές.

Στόχος μας θα είναι μια αναπτυξιακή στρατηγική, βιώσιμη και φιλική προς το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με εξειδίκευση βασισμένη στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και δυνατότητες της περιοχής, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διατήρηση και αύξηση του πληθυσμού της περιοχής, την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη βελτίωση των εισοδημάτων.

Λειτουργία

Δεδομένου ότι οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις υλοποίησης των ΤΑΠΤΟΚ, η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα είναι άτυπη, δεν θα λάβει δηλαδή κάποια νομική μορφή, αλλά θα δομηθεί και θα λειτουργεί με αντιπροσωπευτικότητα και διαφάνεια, ενώ θα μπορεί να συμμετέχει οποιοσδήποτε πολίτης η οργανισμός δραστηριοποιείται στην περιοχή. Δημόσιοι ή ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί της περιοχής θα μπορούν να συμμετέχουν με έναν εκπρόσωπο που θα έχει μια ψήφο.

Αποφασιστικό όργανο της Ομάδας Πρωτοβουλίας είναι η Γενική συνέλευση των μελών της, η οποία είναι σε απαρτία και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εφόσον είναι παρόντα τα 50%+1 εγγεγραμμένα μέλη, αποφασίζει δε με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων. Εάν για δύο συνεχόμενες προσκλήσεις ΓΣ δεν δημιουργηθεί η ανωτέρω προβλεπόμενη απαρτία, η τρίτη ΓΣ είναι σε απαρτία με το ένα τρίτο των μελών.

Εκτελεστικό όργανο της Ομάδας Πρωτοβουλίας είναι το 5μελές έως 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι σε απαρτία και μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις εφόσον είναι παρόντα τα 50%+1 μέλη του, αποφασίζει δε με απλή πλειοψηφία των παρευρισκόμενων. Το ΔΣ για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του μπορεί να δώσει τίτλους στα μέλη του (πχ Πρόεδρος, Γραμματέας κλπ ).

Για όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις θα κρατούνται πρακτικά τα οποία θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο που θα δημιουργηθεί άμεσα για να εξυπηρετήσει την ομαλή και διαφανή λειτουργία της Ομάδας.

Κατ’ αρχήν και μέχρι την τυπική σύσταση της ΤΟΠ, όλες οι προσπάθειες που θα αναληφθούν θα γίνουν εθελοντικά από τα μέλη και τυχόν έξοδα που προκύπτουν θα καλύπτονται από τα μέλη που αναλαμβάνουν την προσπάθεια. Γενικά η Ομάδα Πρωτοβουλίας σαν συλλογικός οργανισμός, όσο παραμένει άτυπη, δεν θα έχει οικονομικές δοσοληψίες.

Μόλις οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες καθορίσουν το Ελληνικό πλαίσιο λειτουργίας των πρωτοβουλιών ΤΑΠΤΟΚ, η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα μετασχηματιστεί σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό.

Ως Έδρα της Ομάδας Πρωτοβουλίας Αλφειός 2020 ορίζεται ο Δήμος Μεγαλόπολης. Η ομάδα μπορεί να φιλοξενείται για τη λειτουργία της σε εγκαταστάσεις των μελών της.

Προσωρινή Διοίκηση

Ως προσωρινή Διοίκηση, που θα οργανώσει την πρώτη Γενική Συνέλευση με θέμα την εκλογή ΔΣ, μέσα σε ένα μήνα από τη συμπλήρωση τουλάχιστον 30 ιδρυτικών μελών, ορίζονται οι παρακάτω :

 1. Ιωάννης Γκιουμές, κάτοικος Μεγαλόπολης
 2. Σάκης Τζανετόπουλος, κάτοικος Μεγαλόπολης
 3. Δημήτρης Λυκόγιαννης, κάτοικος Ελληνικού
 4. Μιχάλης Τσουκιάς, κάτοικος Κ. Κοτυλίου
 5. Μαρία Καντέλη, κάτοικος Μεγαλόπολης
 6. Φάνης Καλογερόπουλος, κάτοικος Περιβολίων
 7. Ιωάννης Φουσέκης, εκπρόσωπος Δήμου Μεγαλόπολης, κάτοικος Μεγαλόπολης.

(Ακολουθούν οι υπογραφές)