Αρχείο κατηγορίας Πρακτικά Δ.Σ.

Διαφάνεια και καλές πρακτικές

Τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του συλλόγου μας, θεωρήσαμε απαραίτητο, για λόγους διαφάνειας και για να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις ουσιαστικής εμπιστοσύνης, να δημοσιεύουμε τα πρακτικά των συνελεύσεων των οργάνων του συλλόγου.

Αυτό δεν θεωρείται απαραίτητο πιά, μιας και έχουμε δώσει πλέον δείγματα γραφής και όλα τα ενδιαφερόμενα και εμπλεκόμενα μέρη γνωρίζουν πως λειτουργούμε με ευθύνη.

Ακολουθώντας την κοινή πρακτική λοιπόν, το Δ.Σ. αποφάσισε να μή δημοσιοποιεί στο εξής τα πρακτικά των συνελευσεων και των συνεδριάσεων των οργάνων, τα οποία πάντωσ τηρούνται ευλαβικά.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και την κατανόησή σας.

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το μηχανισμό αναζήτησης, αν ενδιαφέρεστε για κάπιο συγκεκριμένο θέμα, ή να ανατρέξετε στην κατάσταση των πρόσφατων δημοσιεύσεων αν επιθυμείτε να ενημερωθείτε.

Όπως πάντα, επιδιώκουμε τον γόνιμο διάλογο, οπότε μπορείτε να σχολιάζετε ο,τιδήποτε ελεύθερα με την παράκληση να κρατάμε ένα καλό επίπεδο.