// από το αρχείο

Πρακτικά Διοικούσας Επιτροπής

This category contains 10 posts

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 9 της 18/03/2016

Στο Ψάρι, σήμερα 18/03/2016, στις 18.00, στις εγκαταστάσεις της Αρκαδιανής, συνήλθε σε ανοιχτή συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΔ ΑΛΦΕΙΟΣ –ΜΑΙΝΑΛΟ 2020.  Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Τσουκιάς, Μ. Καντέλη, Φ. Μανιάτη, Κ. Φίλανδρος, και συμμετείχε ως παρατηρητής ο κ. Τ. Σημαιοφόρος. Δικαιολογημένα απόντες ήταν ο Δ. Λυκογιάνης ενώ ο κ. Φουσέκης δεν ενημέρωσε. […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 6 της 04/12/2015

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 04/12/2015, στις 17.00, στο γραφείο της Φ. Μανιάτη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη, Δ. Λυκογιάννης. Δικαιολογημένα απόντες ήταν η Μ. Καντέλη, ο Γ. Φουσέκης και ο Σ. Τζανετόπουλος. Με παρόντα 4 από τα 7 μέλη της […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 5 της 23/10/2015

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 23/10/2015, στις 17.00, στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη, Μ. Καντέλη και Γ. Φουσέκης. Δικαιολογημένα απόντες ήταν ο Δ. Λυκογιάννης και ο Σ. Τζανετόπουλος. Με παρόντα 5 από τα 7 μέλη της […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 4 της 29/09/2015

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 29/09/2015, στις 11.00, στο γραφείο του Αντιδημάρχου κ. Φουσέκη, στο Δημαρχείο, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Γ. Φουσέκης, Σ. Τζανετόπουλος, Φ. Μανιατη. Δικαιολογημένα απών ήταν ο κ. Δ. Λυκογιάννης. Με παρόντα 6 από τα 7 μέλη […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 3 της 29/05/2015

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 29/05/2015, στις 16.00, στο γραφείο της κας Καντέλη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Δ. Λυκογιάννης , Σ. Τζανετόπουλος. Δικαιολογημένα απούσα ήταν η κα. Φ. Μανιάτη και αδικαιολόγητα ο Γ. Φουσέκης. Με παρόντα 5 από τα […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 2 της 13/05/2015

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο2 Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 13/05/2015, στις 19.00, στο γραφείο της κας Καντέλη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη, Σ. Τζανετόπουλος. Δικαιολογημένα απών ήταν ο Δ. Λυκογιάννης και αδικαιολόγητα ο Γ. Φουσέκης. Με […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 1 της 29/04/2015

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο 1 Στη Μεγαλόπολη σήμερα 29/04/2015, στις 17.00, στο γραφείο της κας Καντέλη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη. Στη συνεδρίαση προσήλθε αργότερα ο κ. Τ. Σημαιοφόρος. Δικαιολογημένα απόντες ήταν οι: Σ. […]

Πρακτικά Τρίτης Συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο 3 Στο Λεοντάρι, σήμερα 06/04/2015, στις 16.30, στον Ξενώνα Μπουγιούκου, συνήλθε σε συνεδρίαση η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Σ. Τζανετόπουλος, Δ. Λυκογιάννης, Μ. Τσουκιάς. Απόντες χωρίς να ενημερώσουν για το λόγο ήταν ο Φ. Καλογερόπουλος και ο Γ. Φουσέκης. […]

Πρακτικά Δεύτερης Συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο 2 Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 23/03/2015, στις 16.00, στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων, συνήλθε σε συνεδρίαση η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Σ. Τζανετόπουλος, Δ. Λυκόγιαννης, Γ. Φουσέκης , Μ. Τσουκιάς. Δικαιολογημένα απών ήταν ο Φ. Καλογερόπουλος. Με παρόντα […]

Πρακτικά Πρώτης Συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο 1 Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 17/03/2015, στις 16.00, στα γραφεία του συλλόγου Τριτέκνων, συνήλθε σε συνεδρίαση η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Σ. Τζανετόπουλος, Φ. Καλογερόπουλος, Μ.Τσουκιάς. Δικαιολογημένα απόντες ήταν οι Δ. Λυκόγιανης, Γ. Φουσέκης. Με παρόντα 5 από […]

Αρέσει σε %d bloggers: