// από το αρχείο

Πρακτικά Διοικούσας Επιτροπής

This category contains 10 posts

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 9 της 18/03/2016

Στο Ψάρι, σήμερα 18/03/2016, στις 18.00, στις εγκαταστάσεις της Αρκαδιανής, συνήλθε σε ανοιχτή συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΔ ΑΛΦΕΙΟΣ –ΜΑΙΝΑΛΟ 2020.  Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Τσουκιάς, Μ. Καντέλη, Φ. Μανιάτη, Κ. Φίλανδρος, και συμμετείχε ως παρατηρητής ο κ. Τ. Σημαιοφόρος. Δικαιολογημένα απόντες ήταν ο Δ. Λυκογιάνης ενώ ο κ. Φουσέκης δεν ενημέρωσε. […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 6 της 04/12/2015

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 04/12/2015, στις 17.00, στο γραφείο της Φ. Μανιάτη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη, Δ. Λυκογιάννης. Δικαιολογημένα απόντες ήταν η Μ. Καντέλη, ο Γ. Φουσέκης και ο Σ. Τζανετόπουλος. Με παρόντα 4 από τα 7 μέλη της […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 5 της 23/10/2015

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 23/10/2015, στις 17.00, στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη, Μ. Καντέλη και Γ. Φουσέκης. Δικαιολογημένα απόντες ήταν ο Δ. Λυκογιάννης και ο Σ. Τζανετόπουλος. Με παρόντα 5 από τα 7 μέλη της […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 4 της 29/09/2015

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 29/09/2015, στις 11.00, στο γραφείο του Αντιδημάρχου κ. Φουσέκη, στο Δημαρχείο, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Γ. Φουσέκης, Σ. Τζανετόπουλος, Φ. Μανιατη. Δικαιολογημένα απών ήταν ο κ. Δ. Λυκογιάννης. Με παρόντα 6 από τα 7 μέλη […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 3 της 29/05/2015

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 29/05/2015, στις 16.00, στο γραφείο της κας Καντέλη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Δ. Λυκογιάννης , Σ. Τζανετόπουλος. Δικαιολογημένα απούσα ήταν η κα. Φ. Μανιάτη και αδικαιολόγητα ο Γ. Φουσέκης. Με παρόντα 5 από τα […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 2 της 13/05/2015

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020 ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο2 Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 13/05/2015, στις 19.00, στο γραφείο της κας Καντέλη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη, Σ. Τζανετόπουλος. Δικαιολογημένα απών ήταν ο Δ. Λυκογιάννης και αδικαιολόγητα ο Γ. Φουσέκης. Με […]

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 1 της 29/04/2015

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο 1 Στη Μεγαλόπολη σήμερα 29/04/2015, στις 17.00, στο γραφείο της κας Καντέλη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη. Στη συνεδρίαση προσήλθε αργότερα ο κ. Τ. Σημαιοφόρος. Δικαιολογημένα απόντες ήταν οι: Σ. […]

Πρακτικά Τρίτης Συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο 3 Στο Λεοντάρι, σήμερα 06/04/2015, στις 16.30, στον Ξενώνα Μπουγιούκου, συνήλθε σε συνεδρίαση η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Σ. Τζανετόπουλος, Δ. Λυκογιάννης, Μ. Τσουκιάς. Απόντες χωρίς να ενημερώσουν για το λόγο ήταν ο Φ. Καλογερόπουλος και ο Γ. Φουσέκης. […]

Πρακτικά Δεύτερης Συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρακτικό Νο 2 Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 23/03/2015, στις 16.00, στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων, συνήλθε σε συνεδρίαση η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020. Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Σ. Τζανετόπουλος, Δ. Λυκόγιαννης, Γ. Φουσέκης , Μ. Τσουκιάς. Δικαιολογημένα απών ήταν ο Φ. Καλογερόπουλος. Με παρόντα […]

Πρακτικά Πρώτης Συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν: Επικύρωση των πρακτικών της Ιδρυτικής συνέλευσης της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020 στις 11/03/2015. Αύξηση των μελών ΤΟΠ και συμμετοχή κοινωνικών φορέων. Τρόποι έρευνας της τοπικής κοινωνίας, ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών σχετικά με το τι θέλει να αλλάξει. Συλλογή στοιχείων για την περιοχή και χαρτογραφική αποτύπωση. Προετοιμασία της επόμενης συνάντησης […]