διαβάζετε...

Πρακτικά

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 6 της 04/12/2015

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 04/12/2015, στις 17.00, στο γραφείο της Φ. Μανιάτη, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020.
Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Τσουκιάς, Φ. Μανιάτη, Δ. Λυκογιάννης.

Δικαιολογημένα απόντες ήταν η Μ. Καντέλη, ο Γ. Φουσέκης και ο Σ. Τζανετόπουλος.
Με παρόντα 4 από τα 7 μέλη της επιτροπής η συνεδρίαση είναι σε απαρτία.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

  1. Επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης της ΔΕ στις 23/10/2015.
  2. Παραίτηση Σ. Τζανετόπουλου και αντικατάστασή του.
  3. Ενημέρωση για σχεδιασμούς Περιφέρειας για το ΤΑΠΤΟΚ – διεύρυνση περιοχής.
  4. Διαμόρφωση Σχεδίου Ανάπτυξης.
  5. Επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 1: Επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης της ΔΕ στις 23/10/2015.

Ο κ. Τσουκιάς ανέγνωσε το σχετικό πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 2: Παραίτηση Σ. Τζανετόπουλου και αντικατάσταση του.

Ο κ. Σ. Τζανετόπουλος έχει στείλει από 13/11 επιστολή παραίτησης από τη ΔΕ λόγω αυξημένων προσωπικών και επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή και αποφασίζεται να κληθεί στη ΔΕ ο πρώτος αναπληρωματικός, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών, δηλαδή ο κ. Δ. Φίλανδρος.

Θέμα 3: Ενημέρωση για πορεία σχεδιασμού ΤΑΠΤΟΚ από την περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Μ. Τσουκιάς ενημερώθηκε από το σύμβουλο σχεδιασμού του ΠΕΠ Πελοποννήσου, κ. Παυλάκη σχετικά με τους προβληματισμούς σε επίπεδο περιφέρειας σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης της περιοχής Μεγαλόπολης στα ΤΑΠΤΟΚ, λόγω υψηλού Μέσου Εισοδήματος και την ανάγκη διεύρυνσης της περιοχής με την ένταξη του ορεινού όγκου του Μαινάλου.
Η ιδέα αυτή συζητήθηκε εκτενώς μιας και ήδη η σκέψη αυτή είχε προκύψει μέσα από τα ερωτηματολόγια των επενδυτών. Η διεύρυνση της περιοχής με την ένταξη του Μαινάλου, με τις τουριστικές υποδομές και δραστηριότητες αναψυχής που διαθέτει συμπληρώνει σωστά τον όλο αναπτυξιακό σχεδιασμό. Ως εκ τούτου η πρόταση αυτή γίνεται αποδεκτή από τη ΔΕ και θα συζητηθεί στην επόμενη ΓΣ.

Θέμα 4: Διαμόρφωση Σχεδίου Ανάπτυξης.

Με βάση την παραπάνω απόφαση διεύρυνσης της περιοχής και τη δυνατότητα επενδύσεων στο χώρο της μηχανοκίνητης αναψυχής έγινε μία εκτενής συζήτηση για το ποιο θα μπορούσε να είναι το κατ’ αρχήν πλαίσιο ενός σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής, που να στηρίζεται μεν στον Τουρισμό και την Αναψυχή αλλά να λειτουργήσει υποστηρικτικά προς τον πρωτογενή τομέα και το εμπόριο. Ο κ. Γκιουμές επέμενε ότι θα πρέπει να διαμορφώσουμε ένα τέτοιο πλαίσιο το οποίο θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης και θα διευκολύνει τη συμμετοχή των επιχειρηματιών και πολιτών στο ΤΑΠΤΟΚ. Αποφασίστηκε να γίνει ένα τέτοιο πλαίσιο πρότασης, στην απλούστερη μορφή του ώστε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στην επικείμενη ΓΣ.

Θέμα 5: Επόμενη συνάντηση της ΔΕ.

Προτείνεται η επόμενη συνεδρίαση να γίνει στα τέλη Ιανουαρίου 2016.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης και αυτού του θέματος, στις 19.00 η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Παρακολουθηση μεσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω email.

Αρέσει σε %d bloggers: