διαβάζετε...

Πρακτικά

Πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής Νο 4 της 29/09/2015

Στη Μεγαλόπολη, σήμερα 29/09/2015, στις 11.00, στο γραφείο του Αντιδημάρχου κ. Φουσέκη, στο Δημαρχείο, στη Μεγαλόπολη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διοικούσα Επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020.

Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Μ. Τσουκιάς, Γ. Φουσέκης, Σ. Τζανετόπουλος, Φ. Μανιατη. Δικαιολογημένα απών ήταν ο κ. Δ. Λυκογιάννης.

Με παρόντα 6 από τα 7 μέλη της επιτροπής η συνεδρίαση είναι σε απαρτία.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

  1. Γενική ενημέρωση.
  2. Έγκριση εγγραφής νέων μελών.
  3. Πορεία υλοποίησης του έργου των θεματικών επιτροπών και των συνεντεύξεων.
  4. Προσδιορισμός ενημερωτικής συνέλευσης.
  5. Επόμενη συνεδρίαση.

Θέμα 1: Γενική ενημέρωση.

Λόγω της γενικότερης πολιτικοοικονομικής κατάστασης την οποία διαβιώσαμε όλοι το προηγούμενο διάστημα (καλοκαίρι) δεν έγιναν συνεδριάσεις της ΔΕ. Για την επανεκκίνηση της προσπάθειας έγινε λίγο πριν τις εθνικές εκλογές μια άτυπη συνεδρίαση της ΔΕ στην οποία όμως απουσίαζαν αρκετά μέλη και σε αυτή την πρώτημετά την καταιγίδασυνεδρίαση έγινε μια συζήτηση εφόλης της ύλης σχετικά με το μέλλον της προσπάθειας αυτής.

Ο κ. Φουσέκης ενημέρωσε ότι σύντομα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να παρουσιαστεί για διαβούλευση το πενταετές αναπτυξιακό σχέδιο του Δήμου Μεγαλόπολης και ζήτησε τη συμβολή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ με συγκεκριμένες προτάσεις.

Επί του θέματος αυτού έγινε εκτενής συζήτηση για το ποιο θα μπορούσε να είναι το αναπτυξιακό όραμα της περιοχής και σε ποια συγκριτικά πλεονεκτήματα θα βασιζόταν, ωστόσο έγινε φανερό από τη συζήτηση ότι αυτό είναι το ζητούμενο μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία του ΤΑΠΤΟΚ και δεν πρέπει να αποτελέσει ένα εγκεφαλικό δημιούργημα λίγων, έστω και ειδικών.

Ξανατέθηκαν επί τάπητος οι αμφιβολίες για το κατά ποσό θα «επιτραπεί» από τη Διοίκηση η λειτουργία των ΤΑΠΤΟΚ και με ποιο τρόπο θα διαχειριστούν χρήματα.

Είναι φανερό ότι όλα αυτά τα θέματα είναι σε εκκρεμότητα και πρωτόγνωρα για την Ελλάδα και οι όποιες αμφιβολίες και αμφισβητήσεις, λογικές και θεμιτές, αλλά καλό είναι να μη σταματήσει η προσπάθεια σχεδιασμού που έχει ξεκινήσει.

Ο κ. Τσουκιάς ενημέρωσε ότι στις 13/10 θα συμμετέχει στις Βρυξέλλες σε επίσημη ενημερωτική συνάντηση της ΕΕ σχετικά με τη λειτουργία των ΤΑΠΤΟΚ και έτσι στην επόμενη συνεδρίαση θα έχουμε πιο συγκεκριμένα νέα.

Θέμα 2: Εγγραφή νέων μελών.

Εγκρίνονται ομόφωνα οι αιτήσεις μέλους των: κ. Βασίλη ΑρβανίτηΙπποστάσιο Στεμνίτσας και της κας Βαζιντάρη Βασιλικήςεστιατόριο στα Περιβόλια.

Θέμα 3: Πορεία υλοποίησης του έργου των θεματικών επιτροπών και των συνεντεύξεων.

Η κα Καντέλη ενημέρωσε ότι δεν κατάφερε να πραγματοποιήσει καμία συγκέντρωση νέων ούτε και άλλων κοινωνικών ομάδων τόσο λόγω φόρτου εργασίας αυτή την περίοδο όσο και λόγω μη ανταπόκρισής των. Συζητήθηκε να γίνει μια ακόμη προσπάθεια με τη διοίκηση του ΚΑΠΗ και με μικρές άτυπες συγκεντρώσεις νέων.

Ο κ. Τζανετόπουλος ενημέρωσε ότι πήρε 1 συνέντευξη όμως δεν κατάφερε να πάρει άλλες. Γενικά διαπιστώνει μικρό ενδιαφέρον από τον επιχειρηματικό κόσμο της περιοχής καθώς και μια γενικότερη στασιμότητα.

Ο κ. Γκιουμές ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε μια συνέντευξη και ότιβλέπεικι αυτός μια στασιμότητα.

Η κα Μανιάτη ενημέρωσε ότι έχει πραγματοποιήσει 5 συνεντεύξεις και προγραμματίζει για το επόμενο διάστημα άλλες 8. Έχει διαπιστώσει κι αυτή μια επιφυλακτικότητα στην αγορά αλλά αυτό δεν την εμπόδισε να προχωρήσει με τις συνεντεύξεις.

Ο κ. Τσουκιάς ενημέρωσε ότι έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα 15 συνεντεύξεις (περιλαμβάνονται και αυτές που έκανε ο κ. Λυκογιάννης) και έχει καταγραφεί ένα επενδυτικό ενδιαφέρον της τάξης των 2,5 εκατ. ευρώ.

Τόνισε τη σημασία που έχει η διαδικασία αυτή για την τεκμηρίωση και εγκυρότητα των προτάσεων που θα κάνουμε στο μέλλον και ζήτησε να ενταθούν οι προσπάθειες από όλους. Για την καλύτερη οργάνωση της εργασίας αυτής και την αποφυγή διπλο-επισκέψεων θα αποστείλει ένα αρχείο όπου θα έχουν καταγραφεί όλες οι συνεντεύξεις.

Θέμα 4: Προσδιορισμός ενημερωτικής συνέλευσης.

Αποφασίστηκε να γίνει μια ενημερωτική ΓΣ στα μέσα Νοεμβρίου (πιθανή ημερομηνία 09/11) στην οποία αφενός να παρουσιαστούν οι όποιες εξελίξεις υπάρχουν και αφετέρου να γίνει μια πρώτη συζήτηση για τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της περιοχής (swot analysis).

Θέμα 5: Επόμενη συνάντηση της ΔΕ.

Προτείνεται η επόμενη συνεδρίαση να γίνει στις 18 Οκτωβρίου, στα γραφεία του Συλλόγου Τριτέκνων. Η ώρα θα προσδιοριστεί αργότερα.

Τα θέματα της επόμενης συνεδρίασης θα είναι τα παρακάτω:

  1. Ενημέρωση για τις προοπτικές του ΤΑΠΤΟΚ.
  2. Πορεία συνεντεύξεωνδιορθωτικές κινήσεις.
  3. Οργάνωση Γενικής συνέλευσης.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης και αυτού του θέματος, στις 13.00 η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Παρακολουθηση μεσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω email.

Αρέσει σε %d bloggers: