διαβάζετε...

Νέα και Ανακοινώσεις

Πρακτικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 7

«ΑΛΦΕΙΟΣ-ΜΑΙΝΑΛΟ 2020»

Πρακτικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 7

Στη Μεγαλόπολη, τη Τετάρτη 14/06/2017, στις 19:00, στο γραφείο της κα Μανιάτη, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού  Συλλόγου Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης.

Παρόντες ήταν οι: Ι. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Φ. Μανιάτη, Μ.Τσουκιάς.

Σε σύνδεση από το Skype ήταν ο Ι. Λαγός.

Δικαιολογημένα απόντες ήταν ο Δ. Λυκογιάννης και ο Κ. Φίλανδρος

Με παρόντα 5 από τα 7 μέλη του ΔΣ,  η συνεδρίαση είναι σε απαρτία.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

1. Ξεκαθάρισμα της Αντιπροσώπευσης του Συλλόγου στην ΕΣΔΠ  – ενδεχόμενη παραπομπή του θέματος στην ΓΣ

2. Οργάνωση και θέματα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αποστολή πρόσκλησης στα μέλη.

3. Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών για το ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020

 

Θέμα 1: Ξεκαθάρισμα της Αντιπροσώπευσης του Συλλόγου στην ΕΣΔΠ  – ενδεχόμενη παραπομπή του θέματος στην ΓΣ

Ο Μ. Τσουκιάς τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ο Σύλλογος μας έστειλε email στην Αρκαδία 2020 για τον ορισμό των αντιπροσώπων στην ΕΣΔΠ τον Ι. Λαγό και Μ. Τσουκιά. Στη συνέχεια ο κ. Ι. Λαγός, έπειτα από έγγραφη ερώτηση του προέδρου μέσω email* για τον ποιον εκπροσωπεί στην ΕΣΠΔ, απέστειλε έγγραφη απάντηση μεσω email** ότι δεν συμμετέχει στην ΕΣΔΠ ως εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Συλλόγου Γορτυνίας-Μεγαλόπολης-Τρίπολης (Τα email επισυνάπτονται στο παράρτημα των πρακτικών).

Ως εκ τούτου ο Ι. Λαγός δεν εκπροσωπεί στην ΕΣΔΠ το Σύλλογο και ζητήθηκε από τον Ι. Λαγό να αποσαφηνίσει τη θέση του, και αν όντως εμμένει σε αυτή την άποψη, το ΔΣ πρέπει να αποφασίσει την αντικατάσταση του στην ΕΣΔΠ της Αρκαδίας 2020. Ο Μ. Τσουκιάς ενημέρωσε επίσης  ότι στην πρόταση που κατέθεσε η Αρκαδία 2020 παρουσιάζονται οι δύο θέσεις στην ΕΣΔΠ του Μ. Τσουκιά και Ι. Λαγού ως θεσμικές, εκπρόσωποι του Συλλόγου μας και η πρόταση έχει ψηφιστεί από την ΕΣΔΠ και έχει κατατεθεί στη Διαχειριστική αρχή. Μάλιστα ο Ι. Λαγός την υπερψήφισε.

Για όλους του παραπάνω λόγους ζητήθηκε από όλα τα παραβρισκόμενα μέλη του ΔΣ μια σαφής και ξεκάθαρη απάντηση για το αν ο Ι. λαγός εκπροσωπεί στην ΕΣΔΠ της Αρκαδίας 2020 τον Σύλλογο.

Ο Ι Λαγός τοποθετήθηκε λέγοντας ότι δεν εκπροσωπεί το ΔΣ αλλά τα μέλη του συλλόγου και ότι στα τελευταία ΔΣ οι απόψεις του έρχονται σε αντίθεση με τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και τις αποφάσεις του ΔΣ, οι οποίες θεωρεί ότι είναι και εναντίον των συμφερόντων του Συλλόγου,  οπότε δεν μπορεί να εκπροσωπήσει αυτές τις αποφάσεις.

Η Μ. Καντέλη τοποθετήθηκε λέγοντας ότι τα μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται από το ΔΣ, το οποίο είναι ψηφισμένο από τα μέλη του, και ουσιαστικά αποσαφήνισε τη θέση του Ι. Λαγού η οποία είναι ότι  «θα εκπροσωπεί το ΔΣ μόνο όταν συμφωνεί και  ο ίδιος με την απόφασή του, διαφορετικά θα υποστηρίζει την προσωπική του άποψη». 

Την παραπάνω διατύπωση αποδέχθηκε ο Ι. Λαγός σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν θα παίρνει γραμμή».

Ο Μ. Τσουκιάς τοποθετήθηκε λέγοντας ότι ο Λαγός με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει το ΔΣ να ταυτιστεί με τις απόψεις του. Οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται κατά πλειοψηφία. Όταν ο Ι. Λαγός ως μειοψηφία λέει ότι δεν εκπροσωπεί της απόψεις της πλειοψηφίας  παρά μόνο αν συμφωνεί με αυτές, αυτό αποτελεί εκβιασμό. Ο σύλλογος έχει ΔΣ, εκπρόσωπος του συλλόγου είναι το ΔΣ και ο Πρόεδρος και αυτό ισχύει για όλα τα συλλογικά όργανα.

Έπειτα από συζήτηση ο Ι. Λαγός ενέμεινε στην θέση ότι εκπροσωπεί τα μέλη του Συλλόγου και όχι το ΔΣ.

Βάσει των παραπάνω ο Μ. Τσουκιάς έθεσε σε ψηφοφορία την αντικατάσταση του Ι. Λαγού στην ΕΣΔΠ.

Υπέρ ψήφισαν οι Μ. Τσουκιάς,  Ι. Γκιουμές, Φ. Μανιάτη, Μ. Καντέλη.

Αντικαταστάτης του ι. Λαγού και εκπρόσωπος του Συλλόγου  στην ΕΣΔΠ της Αρκαδίας 2020 ορίζεται ο Δ. Λυκογιάννης.

Αποφασίστηκε επίσης να σταλεί ενημερωτική επιστολή στο ΔΣ της Αρκαδία 2020 για την αντικατάσταση του Ι. Λαγού. Ο Δ. Λυκογιάννης αποδέχθηκε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία τη θέση.

Θέμα 2: Προγραμματισμός επόμενων ενεργειών για το ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020

Ο Μ. Τσουκιάς εισηγήθηκε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε  να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουμε εντοπίσει στην πρόταση που έχει υποβληθεί από την ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 με το κυριότερο από αυτά να είναι οι αρμοδιότητες της ΕΣΔΠ. Στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΣΔΠ ο πρόεδρος Β. Σαλάκος είπε ότι αντιλαμβάνεται ότι το κύριο πρόβλημα του Συλλόγου είναι η λειτουργία της ΕΣΔΠ και ότι δεν μπορεί να απαντήσει ο ίδιος, οπότε θα θέσει το θέμα στο ΔΣ της Αρκαδίας 2020. Ακόμα όμως δεν έχει ληφθεί καμία απάντηση. Ο Μ. Τσουκιάς έκανε τις εξής προτάσεις:

Πρόταση 1: Επιστολή στον Β. Σαλάκο – πρόεδρο της ΕΣΔΠ για το ποιες είναι οι απόψεις του ΔΣ της Αρκαδίας 2020 για τις αρμοδιότητες της ΕΣΔΠ καθώς στην πρόταση που έχει κατατεθεί δεν είναι σαφής ο τρόπος λειτουργίας της ΕΣΔΠ.

Στην παραπάνω πρόταση συμφώνησαν όλα τα μέλη ομόφωνα.

Πρόταση 2:Αφού ληφθεί η απάντηση της πρώτης επιστολής από τον κ. Σαλάκο, θα αξιολογηθεί από το ΔΣ και σε περίπτωση ασάφειας θα αποσταλεί επιστολή στη Διαχειριστική Αρχή όπου θα σημειώνεται η ασάφεια της λειτουργίας της ΕΣΔΠ και η ανάγκη αποσαφίνησης.

Ο λόγος των παραπάνω ενεργειών σημείωσε ο Μ.Τσουκιάς είναι απαίτηση του οδηγού εφαρμογής να υπάρχει διαφανής διαδικασία διοίκησης της εταιρείας Αρκαδίας 2020.

Με την πρόταση αυτή δεν συμφώνησε ο Ι. Λαγός, συμφώνησαν ο Μ.Τσουκιας, Μ. Καντέλη, Ι. Γκιουμες, Φ. Μανιάτη.

Θέμα 3: Οργάνωση και θέματα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Αποστολή πρόσκλησης στα μέλη.

Η ΓΣ αποφασίστηκε να γίνει τη Δευτέρα 03/07/2017 στο ξενοδοχείο Πελασγός στη Καρύταινα.

Τα θέματα της ΓΣ θα είναι :

1. Απολογισμός δράσεις ΔΣ

2. Οικονομικός Απολογισμός

3. Προγραμματισμός Ενεργειών

Τα κείμενα θα εγκριθούν από το ΔΣ την Δευτέρα 03/07/2017 το πρωί 12:00.

ο πρόεδρος

Μιχ. Τσουκιάς

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

*EMAIL ΠΡΟΕΔΡΟΥ κ. ΤΣΟΥΚΙΑ

Από: Michalis Tsoukias <m.tsoukias@trekking.gr>
Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2017 – 4:16 μ.μ.
Θέμα: ΑΠ: ΔΣ και ΓΣ
Προς: Ioannis Lagos <iplagos@yahoo.gr>, ΚΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ <kanteli@otenet.gr>, Κώστας Φίλανδρος <neamegalop@yahoo.gr>, Γιαννης Γκιουμες <giannisgioumes@gmail.com>, Foteini Maniati <fotmaniati@gmail.com>, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ <dimlyko@yahoo.gr>

Καλησπέρα σας

Ο « πρόεδρος » εννοεί αυτά που λέει και είναι όπως τα λέει το λεξικο ( βέβαια εάν χρειαζόμαστε λεξικό για να καταλαβαινόμαστε υπάρχει πρόβλημα).

Ο Σύλλογος μας σύντομα, λόγω της συμπεριφοράς και των μεθοδεύσεων της διοίκησης της ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2020 θα βρεθεί μπροστά σε μια σημαντική κρίση για την αντιμετώπιση της οποίας θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και ομοψυχία.

Επειδή από όσο γνωρίζω και διαισθάνομαι ,  όχι όλα τα σημερινά μέλη του ΔΣ διαθέτουν τον χρόνο η / και την βούληση να εμπλακούν σε αυτή την κρίση ( ανεξαρτήτως αιτίας ), ζητώ να συζητήσουμε το θέμα και να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε ο Σύλλογος ( την ευθύνη του οποίου φέρουμε ) να οργανωθεί με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Αυτό δεν είναι επιλογή μας,  είναι καθήκον μας.

Έχουμε εκλεγεί για να προωθήσουμε και περιφρουρήσουμε τον Σύλλογο με όλα τα μέσα.  Εάν από την συζήτηση προκύψει ότι το σημερνό ΔΣ διαθέτει τις δυνάμεις και την βούληση τότε δεν υπάρχει κανένα θέμα, εάν όμως όχι θα πρέπει να βρεθεί ( και υπάρχει ) τρόπος, ώστε ο Σύλλογος να έχει ένα μάχιμο και αποτελεσματικό ΔΣ.

Και μιας και ανοίξαμε αυτή την συζήτηση θα ήθελα ο Γ. Λαγός να μας ενημερώσει πλέον εγγράφως ποιον εκπροσωπεί στην ΕΣΔΠ της ΑΡΚΑΔΙΑΣ 2020, τον Σύλλογο του οποίου αποτελεί μέλος της ΔΣ  και άρα δεσμεύεται από τις αποφάσεις του ΔΣ και της ΓΣ η τον εαυτό του και την ΚΙΝΣΕΠ του. Ζητώ αυτή την εγράφη ενημέρωση γιατί στο τελευταίο ΔΣ μας μπέρδεψε αρκετά με το ποιον εκπροσωπεί και είναι απαραίτητο το θέμα αυτό να ξεκαθαρίσει επίσημα και για πάντα ώστε να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και παρενέργειες στο μέλλον.

Ελπίζω να ήμουν σαφής και να μην ξανά χρειαστεί λεξικό.

ΜΤ

 ΥΓ Οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι έλεγαν ότι : σύμφωνα με τις τελευταίες μας πράξεις όλες οι προηγούμενες κρίνονται.

***EMAIL κ. ΛΑΓΟΥ

Από: Ioannis Lagos <iplagos@yahoo.gr>
Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2017 – 11:59 μ.μ.
Θέμα: Σχετ: ΑΠ: ΔΣ και ΓΣ
Προς: Michalis Tsoukias <m.tsoukias@trekking.gr>, ΚΑΝΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ <kanteli@otenet.gr>, Κώστας Φίλανδρος <neamegalop@yahoo.gr>, Γιαννης Γκιουμες <giannisgioumes@gmail.com>, Foteini Maniati <fotmaniati@gmail.com>, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ <dimlyko@yahoo.gr>

Ξεκαθαρίζω εγγράφως τη θέση μου :

Α. Δεδομένα :

1.Επιλέχθηκα από τη Γ.Σ. του σωματείου “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ” μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες ψηφοφορίας να είμαι μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου.

2.Οι θέσεις στην ΕΣΔΠ της “ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ” δεν είναι βάσει εκπροσώπησης φορέων αλλά προσωποπαγείς  ως εκ τούτου δεν συμμετέχω εκεί ως εκπρόσωπος του σωματείου “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ”

3.Επιλέχθηκα από το Δ.Σ. της “ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ” να είμαι μέλος της ΕΣΔΠ ως ένας άνθρωπος, ο οποίος κατόρθωσε  όχι μόνο να εμπνευστεί αλλά και να συντονίσει χωρίς καμία χρηματοδότηση, και να φέρει σε πέρας κάτι που φαινόταν μέχρι τότε ακατόρθωτο, το MenalonTrail, ελπίδα ανάπτυξης της περιοχής μας.

4.Στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της ΕΣΔΠ την 15/05/2017 της Τρίπολης συναινώντας στην ομόφωνη άποψη του Δ.Σ. του σωματείου “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ”, που προηγήθηκε κατά δύο ώρες να μην θέσουμε σε κίνδυνο το πρόγραμμα, ψήφισα πριν τον Πρόεδρο πως αποδέχομαι το κείμενο – πρόταση του μελετητή να μπεί καταρχήν στη διαβούλευση και μετά, μαζί με τις κατατεθείσες εν τω μεταξύ προτάσεις από την διαβούλευση να συνδιαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα για να πάει για ψήφιση στα Δημοτικά Συμβούλια. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Μ.Τσουκιάς στην τοποθέτησή του κατάγγειλε το πρόγραμμα αυτό, προβάλλοντας βέτο κυρίως για το έργο στη λίμνη του Λάδωνα και γενικότερα για το όλο πρόγραμμα. Μετά από μία ημέρα, επειδή έτσι έκρινα ορθότερο και δεν ταυτίστηκα με τον Πρόεδρο ο κ.Ι.Γκιουμές την 16/05/2017, εμμέσως πλην σαφώς έκανε τις εξής κρίσεις και υποδείξεις :

Όλα αυτά βέβαια ισχύουν για το Μιχάλη που δήλωσε την αντίθεση του και καταψήφισε το πρόγραμμα .

Δυστυχώς δεν ισχύουν για το Γιάννη Λαγό   που υπερψησε την πρόταση γνωρίζοντας την πραγματική διάσταση τον πράγματος και εχει πάρει πάνω του περισσότερη ευθύνη ακόμα και από το Σαλάκο και την Παυλοπούλου που είναι εκτελεστικά όργανα. Ούτε καν με επιφύλαξη;   ……………………
Μετά από τα ανώτερο θεωρώ ότι όποιος νομίζει ότι δεν εκφράζεται μέσα από τις θέσεις του συλλόγου είναι ξένο σώμα από τον Αλφειό -Μαίναλο 2020 και θα πρέπει να θέση τον εαυτό του εκτός συλλόγου από μόνος του.

5.Στην δεύτερη σύσκεψη στην ΕΣΔΠ την 22/05/2017 πάλι δεν ταυτίστηκα στο θέμα της περαιτέρω (δεύτερης) παράτασης με τον  Πρόεδρο, θεωρώντας πως βάζουμε σε κίνδυνο την ύπαρξη του προγράμματος και δεδομένου πως όποιος ήθελε να κάνει πρόταση μπορούσε να κάνει μέσω της διαβούλευσης όπως έκανα και εγώ και προστέθηκαν οι προτάσεις μου για πάρκινκ στα Λαγκάδια και στη Στεμνίτσα, οι οποίες ήσαν πέντε γραμμές, όσες δηλαδή και των άλλων της διαβούλευσης που εξηγούσαν γιατί πρέπει να δοθεί παράταση. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος με το μέιλ του  της  24/05/2017 βάζει θέμα εκλογών και αναδόμησης του Δ.Σ. 

“… Έτσι προτείνω μια συνεδρίαση του ΔΣ την Δευτέρα 29/05 το απόγευμα στην Μεγαλόπολη με θέμα:

…….. 3.      Εκτίμηση Αναγκαιότητας Αναδόμησης του ΔΣ

Και επίσης ΓΣ την Τρίτη 06/06 το απόγευμα στην Καρυταινα με θέμα : 

Ενημέρωση για την υποβολή της πρότασης και δικές μας αναγκαίες ενέργειες, ανάλογα με τις εξελίξεις. Πιθανότατα επίσης Αρχαιρεσίες για νέο ΔΣ”

6.Δεν είμαστε σε χώρα Δημοκρατικού Συγκεντρωτισμού, άρα έχουμε την ελευθερία σκέψης και άποψης.

7.Δήλωση κ.Μ.Τσουκιά στην ΕΣΔΠ  “Αν δεν γίνει αυτό που σας λέω, θα κάνω τα πάντα να σταματήσω το ΤΑΠ ΤοΚ. 

8.Δήλωση κ.Ι.Γκιουμέ στο μέιλ του της 24.05.2017 προς τα μέλη του σωματείου “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ”

Καλησπέρα σε όλους

Θα ήθελα το ΔΣ να γίνει αμεσα και με την συμμετοχή όλων για να αποφασίσουμε πως και αν πρέπει να  αποτρέψουμε την κατάθεση της πρότασης με αυτή την μορφή .
Καλό είναι να δημοσιοποιήσουμε την θέση μας ως προς την ορθότητα της πρότασης το συντομότερο δυνατό βγάζοντας ένα δελτίο τύπου το οποίο δεν θα αποτρέπει την ψήφιση κατά αρχην αλλά θα βγάζει ελλιπείς την διαδικασία μέχρι έως ότου έρθει στην τελική της νόμιμη μορφή.
Υπάρχει αλλο ένα όπλο που μπορεί να πετύχει αναιρέσει απόφασης δημοτικών συμβουλίων .Περισσότερα στο ΔΣ.

9.Ποτέ δεν έχω ζητήσει προσωπικό ρουσφέτι και δεν οφείλω σε κανέναν τίποτα. 

10.Έχω γυρίσει γή και ουρανό και έχω συμβάλλει να ανατραπούν αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης, όταν έχει θιγεί δημόσιο συμφέρον :  πχ κλείσιμο σχολής αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας, και πολλά άλλα.

11.Δεν επιθυμώ να συνάψω καμία σύμβαση ως επαγγελματίας με την “ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ” , ούτε θα καταθέσω το βιογραφικό μου στο μητρώο συνεργατών της, τόσο εγώ όσο και συγγενικά μου πρόσωπα.

Β.Η θέση μου :

Υποστηρίζω πάντα την άποψή μου ως επιστήμονας Οικονομολόγος με 34 χρόνια ενεργούς υπηρεσίας στον Ιδιωτικό τομέα και ως κάποιος ο οποίος αποδεδειγμένα ασχολείται με τοπικούς συλλόγους κοινά, εφημερίδα κλπ (ποτέ από θέση εξουσίας), συνεχώς από το 1988 μέχρι σήμερα, και όχι κατά καιρούς αλεξιπτωτιστικά, και τέλος ως ένας άνθρωπος που παλεύει από το υστέρημα του χρόνου του να μοιραστεί τις γνώσεις του ώστε να επιτευχθεί η πολυπόθητη τοπική ανάπτυξη στην Αρκαδία επί 29 συναπτά έτη συνεχώς. 

Γ.Στο δια ταύτα :

Ως μέλος του Δ.Σ. της Αλφειός απολογούμαι μόνο στην γενική Συνέλευση του Αλφειού. Ενεργοποιείστε λοιπόν το άρθρο 21 του καταστατικού, καλέστε Γ.Σ. βάλτε θέμα να δώσω εξηγήσεις για την “απρεπή” για σας τους Δημοκράτες συμπεριφορά μου, εξηγείστε που θίγονται τα συμφέροντα του σωματείου “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΗΣ”, να εξηγήσω και εγώ τις απόψεις μου για το πως νομίζω πως κάποιες απόψεις και προτεινόμενες ενέργειές σας βάζουν σε κίνδυνο το ίδιο το ΤΑΠ ΤοΚ και ας αποφασίσει η Γ.Σ. ποιός εντέλει βάζει σε κίνδυνο το ΤΑΠ ΤοΚ.

Άρθρο 21

Επιβολή πειθαρχικών ποινών

Το Δ.Σ., ύστερα από ακρόαση τόσο των εγκαλούντων όσο και των εγκαλουμένων, επιβάλλει πειθαρχικές ποινές στα μέλη του Συλλόγου για σοβαρή παράβαση του παρόντος καταστατικού ή για ανάρμοστη συμπεριφορά και διαγωγή αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου, για ενέργειες και παραλείψεις που βλάπτουν τα συμφέροντα του Συλλόγου.

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ.

Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν από το Δ.Σ .ή να προταθούν από αυτό στην Γ.Σ, είναι ανάλογες με την βαρύτητα  της παράβασης και κλιμακώνονται σε:

α) παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) διαγραφή

Η ποινή της διαγραφής, προσωρινής ή οριστικής, επιβάλλεται με απόφαση της Γ.Σ., μετά από σχετική πρόταση του Δ.Σ. Η πρόταση αυτή του Δ. Σ. πρέπει να αποτελεί το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης της Γ.Σ.

Δ. Παροιμίες  και ρήσεις χρήσιμες για όλους μας :

“Αρχή άνδρα δείκνυσι”. (Η εξουσία δείχνει τον άνδρα)

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Παρακολουθηση μεσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω email.

Αρέσει σε %d bloggers: