διαβάζετε...

Πρακτικά

Πρακτικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 6

«ΑΛΦΕΙΟΣ-ΜΑΙΝΑΛΟ 2020»

Πρακτικό ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 6

Στη Μεγαλόπολη, τη Δευτέρα 29/05/2017, στις 18:30, στο γραφείο της κα Καντέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού  Συλλόγου Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Τρίπολης.

Παρόντες ήταν οι: Μ.Τσουκιάς., Ι. Γκιουμές, Μ. Καντέλη, Δ. Λυκογιάννης, Φ. Μανιάτη.

Σε σύνδεση από το Skype ήταν ο Ι. Λαγός ο Κ. Φίλανδρος

Με παρόντα 7 από τα 7 μέλη του ΔΣ,  η συνεδρίαση είναι σε πλήρη  απαρτία.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

1. Εκτίμηση των προοπτικών του ΤΑΠΤοΚ όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα

2. Πιθανές ενέργειες  μας για την διάσωση του προγράμματος

3. Εκτίμηση Αναγκαιότητας Αναδόμησης του ΔΣ

4. Ενημέρωση μελών

5. Σύγκλιση ΓΣ

Θέμα 1: Εκτίμηση των προοπτικών του ΤΑΠΤοΚ όπως θα έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα

Ο Μ. Τσουκιάς τοποθετήθηκε λέγοντας ότι από τις έως σήμερα ενέργειες της Αρκαδίας 2020 και του τρόπου λειτουργίας της ΕΣΔΠ διαισθάνεται ότι το ΤΑΠΤοΚ εξελίσσεται σε μια συνήθη αναπτυξιακή διαδικασία και όχι όπως ξεκινήσαμε «από κάτω προς τα επάνω». Ο μελετητής έχει κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια μέσα σε περιορισμένο χρόνο ώστε να φτιαχτεί ένα σχέδιο ανάπτυξης, όμως οι διαδικασίες λειτουργίας της ΕΣΠΔ δεν λειτουργούν σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος. Έτσι σαν μέλος της ΕΣΔΠ δεν μπορεί να μας ενημερώσει για τα έργα που έχουν προταθεί, για τον τρόπο αξιολόγησης και βαθμολόγησης τους.

Ο Ι. Λαγός ως μέλος και αυτός της ΕΣΔΠ τοποθετήθηκε λέγοντας ότι θεωρεί ότι μπορούμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση των δημοσίων έργων ερχόμενοι σε επαφή με τους Δήμους και συζητώντας μαζί τους για τη σκοπιμότητα των έργων αλλά και για το ποια θεωρούμε ουσιώδη έργα στην περιοχή παρέμβασης. Επίσης τόνισε ότι είναι σημαντικό να βρεθούν επενδυτές ιδιώτες ώστε να απορροφηθεί το ποσό για τις ιδιωτικές επενδύσεις.

Ο Μ. Τσουκιάς επέμεινε στην τήρηση των διαδικασιών που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της ΕΣΔΠ και ότι ουσιαστικά αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν έχει να κάνει με το «από κάτω προς τα επάνω» καθώς η διαδικασία της διαβουλεύσεις κράτησε ελάχιστο χρόνο και δεν υπήρχε ενημέρωση και συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Ο Δ. Λυκογιάννης συμφώνησε ότι οι ιδιώτες δεν είχαν τον απαραίτητο χρόνο να προετοιμαστούν ώστε να κάνουν προτάσεις πάνω στα δημόσια έργα και επίσης επισήμανε τη μεγάλη ασάφεια που υπήρχε στη στρατηγική μελέτη για τα δημόσια έργα. Μαζί του συμφώνησαν η Μ. Καντέλη και Φ. Μανιάτη εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια τους για τον ελλιπή χρόνο της διαβούλευσης. Η Φ. Μανιάτη επισήμανε το γεγονός ότι η διαβούλευση δεν δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ της περιοχής ώστε να γίνει γνωστό στην τοπική κοινωνία και να υπάρξει μαζική συμμετοχή και προτάσεις.

Συμπερασματικά η άποψη για το αν θεωρείτε ότι το σχήμα του ΤΑΠΤοΚ όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα έχει προοπτική να εκφράσει τη βάση, η Μ. Καντέλη, Δ. Λυκογιάννης, μ. Τσουκιάς , Φ. Μανιάτη θεωρούν  πως στο επίπεδο που βρίσκεται τώρα – όχι, ο Κ. Φίλανδρος θεωρεί πως δεν είναι ακριβώς όπως πρέπει, ο Ι. Γκιουμές βλέπει προοπτικές αλλά μόνο αν έχουμε 2 εκπροσώπους που θα διαφυλάξουν τις διαδικασίες. Γενικά η συνολική άποψη του ΔΣ είναι ότι το ΤΑΠΤοΚ όπως είναι δεν εκφράζει το Σύλλογο και δεν έχει την εξέλιξη που θα θέλαμε.

Θέμα 2: Πιθανές ενέργειες  μας για την διάσωση του προγράμματος

Ο Μ. Τσουκίας πρότεινε να επιμείνουμε ώστε να διορθωθούν οι διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του κόσμου ώστε το πρόγραμμα να μην εξελιχθεί όπως όλα τα υπόλοιπα αναπτυξιακά προγράμματα.

Μαζί του συμφώνησαν όλοι με τον Ι. Λαγό να εκφράζει τη δυσαρέσκεια του ως προς τη συμμετοχή του κόσμου στις ημερίδες της Αρκαδίας 2020, με τον Μ. Τσουκιά μα σημειώνει ότι το πρόγραμμα απαιτεί τη συμμετοχή του κόσμου όσο μεγάλη ή μικρή και αν είναι αυτή.  Ο Δ. Λυκόγιαννης πρόσθεσε ότι αν πετύχει όπως πρέπει το πρώτο ΤΑΠΤοΚ, ο κόσμος θα δείξει την εμπιστοσύνη που έχει χάσει για τα αναπτυξιακά προγράμματα και στο μέλλον θα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή.

Στη συνέχεια ο Μ. Τσουκιάς αναφέρθηκε στις ελλείψεις που έχει εντοπίσει στη λειτουργία της ΕΣΔΠ. Σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος η ΕΣΔΠ ιεραρχεί και βαθμολογεί τα δημόσια έργα και προτείνει έργα. Πρότεινε τις εξής ενέργειες

1. Επιστολή προς την Αρκαδία 2020 που να ζητείται να γίνει συζήτηση για τη λειτουργία της ΕΣΔΠ, κωδικοποίηση της διαδικασίας της ΕΣΔΠ καθώς και συζήτηση για την ιεράρχηση και βαθμολόγηση των έργων που αποτελεί αρμοδιότητα της ΕΣΔΠ. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση προτείνει τη σύγκλιση ΓΣ ώστε να αποφασιστεί το μέλλον του συλλόγου στην Αρκαδία 2020. Ομόφωνα αποφασίστηκε να σταλεί η ως άνω επιστολή.

Επιπλέον η Μ. Καντέλη ζήτησε να δοθεί παράταση στην υποβολή της πρότασης ώστε να ανοίξει πάλι η διαβούλευση. Συμφώνησαν με την πρόταση όλοι, πλην του Ι. Λαγού.

2. Οργάνωση Γ>Σ μετά την υποβολή του σχεδίου προς αξιολόγηση(06/06). Συμφώνησαν όλοι.

Θέμα 3: Εκτίμηση Αναγκαιότητας Αναδόμησης του ΔΣ

Ο Μ. Τσουκιάς απευθυνόμενος στα μέλη του ΔΣ ρώτησε αν πιστεύουν ότι το υφιστάμενο ΔΣ μπορεί και θέλει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν και θα προκύψουν στο μέλλον καθώς έχουμε εκτίμηση ότι το πρόγραμμα δεν θα είναι αυτό που περιμέναμε. Θα πρέπει το ΔΣ να είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί, να συζητήσει μεταξύ του, να συνεννοηθεί  και να ακολουθήσει μια κοινή πολιτική ώστε να προκύψει ένα θετικό αποτέλεσμα.

Ο Μ. Τσουκιάς σημείωσε ότι θέλει τη διαβεβαίωση όλων ότι πίσω από αυτόν υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που συζητά και ασχολείται με το ΤΑΠΤοΚ. Επίσης επισήμανε ότι ο Ι. Λαγός δεν είναι εκπρόσωπος του συλλόγου μας αν και υπάρχει απόφαση του ΔΣ που τον ορίζει εκπρόσωπο του συλλόγου μας στην ΕΣΔΠ και ότι πρέπει να ενημερώσουμε όλα τα μέλη μας ότι τελικά έχουμε 1 εκπρόσωπο στην ΕΣΔΠ.

Ο Ι. Λαγός ενημέρωσε ότι η επιλογή του από την Αρκαδία 2020 για να είναι μέλος της ΕΣΔΠ έγινε όχι ως μέλος του ΔΣ του συλλόγου, αλλά ως πρόεδρος της Κοινσεπ MainalonTrail. Σημείωσε ότι ίσως δεν θα έπρεπε να έχει βάλει υποψήφιος για του ΔΣ του συλλόγου και ότι απλά συνέπεσε με την εκλογή του.

Η Μ. Καντέλη τοποθετήθηκε λέγοντας ότι οι θέσεις του συλλόγου στην ΕΣΔΠ ήταν αρχικά 3 και στη συνέχεια δεχτήκαμε της 2 και ήταν απόφαση του ΔΣ να μπει στην μια θέση εκπροσωπώντας το σύλλογο ο Ι. Λαγός.

Ο Ι. Λαγός ενημέρωσε ότι η επιλογή του από την Αρκαδία 2020 ως μέλος της ΕΣΔΠ είχε ήδη γίνει πριν τις εκλογές του ΔΣ.

Ο Δ. Λυκόγιαννης είπε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν γνωρίζαμε και σαφώς η απόφαση για την εκπροσώπηση θα ήταν διαφορετική.

Ο Μ. Τσουκιάς υπενθύμισε την απόφαση του ΔΣ σύμφωνα με την οποία δεν θα δεχόμασταν λιγότερες από 2 θέσεις στη ΕΣΔΠ. Τα μέλη μας γνωρίζουν λοιπόν ότι εκπροσωπούνται από 2 μέλη και οφείλουμε να τα ενημερώσουμε τη ΓΣ και να κρίνουμε την πορεία μας ως σήμερα και για τα προβλήματα που υπάρχουν.

Ο Κ. Φίλανδρος θεωρεί ότι μπορεί ο Ι. Λαγός να μην μας εκπροσωπεί επίσημα αλλά οι απόψεις του δεν αντίκεινται στις έως σήμερα αποφάσεις του ΔΣ, ενώ η Μ. Καντέλη διαφώνησε λέγοντας ότι υποστηρίζει τις προσωπικές του απόψεις και όχι αυτές του ΔΣ.

Ο Ι. Λαγός απάντησε λέγοντας ότι θεωρεί πως η πλειοψηφία του ΔΣ θέλει να αποτύχει το ΤΑΠΤοΚ και αυτός είναι κάθετα αντίθετος με αυτό και την όποια διακινδύνευση του προγράμματος.

Εκ κατακλείδι:

Η Μ. Καντέλη θεωρεί ότι βλέποντας τις ελλείψεις στον τρόπο λειτουργίας της ΕΣΔΠ θεωρεί πως το ΔΣ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα προκύψουν και η ίδια δεν είναι διατεθειμένη να υποστηρίζει ένα πρόγραμμα που δεν εκφράζει το σύλλογο.

Ο Δ. Λυκόγιαννης πιστεύει ότι το ΔΣ είναι ικανό να αντιμετωπίσει και να διορθώσει τα προβλήματα που προκύπτουν

Η Φ. Μανιάτη είναι διατεθειμένη να δώσει χρόνο ώστε να διορθωθούν οι παραλείψεις, θεωρεί ότι πρέπει το πρόγραμμα να γίνει σωστά ώστε ο κόσμος να αποκτήσει εμπιστοσύνη και να επιτευχθεί μεγαλύτερη συμμετοχή. Σε περίπτωση που δεν διορθωθεί ο τρόπος λειτουργίας της ΕΣΔΠ δεν μπορεί να στηρίξει τη συμμετοχή του συλλόγου σε αυτή.

Ο Κ. Φίλανδρος πιστεύει ότι το υφιστάμενο ΔΣ έχει την εμπειρία από την 2χρονη ενασχόληση του με το ΤΑΠΤοΚ, να αντιμετωπίσει όλες τις δυσκολίες.

Ο Ι. Λαγός αναθεώρησε την άποψη που είχε ότι το ΔΣ θέλει να αποτύχει το ΤΑΠΤοΚ και θεωρεί τη συμμετοχή του στο ΔΣ ωφέλιμη για αυτόν ώστε να συζητά και να αφουγκράζεται και άλλες απόψεις κι να διαμορφώνει καλλίτερη άποψη για την τοπική κοινωνία.

Ο Ι. Γκιουμές έθεσε θέμα λειτουργίας του ΔΣ καθώς ο Ι. Λαγός δεν εκπροσωπεί τις αποφάσεις, απλώς θέλει να συμμετέχει στο ΔΣ ώστε να παίρνει δεύτερες απόψεις.

Ο Δ. Λυκογιάννης πιστεύει ότι το ΔΣ μπορεί να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα.

Η πλειοψηφία θεωρεί ότι το υφιστάμενο ΔΣ μπορεί να συνεχίσει ως έχει.

Θέμα 4: Ενημέρωση μελών

Αποφασίστηκε ομόφωνα η ενημέρωση των μελών ως προς:

1. τη φάση του προγράμματος και τα έως σήμερα προβλήματα

2. την αντιπροσώπευση από 1 μέλος στην ΕΣΔΠ

Θέμα 5: Σύγκλιση ΓΣ

Αποφασίστηκε ομόφωνα σύγκλιση ΓΣ όπου θα συζητηθούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει και θα γίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα που κατατέθηκε.

ο πρόεδρος

Μιχ. Τσουκιάς

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Παρακολουθηση μεσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω email.

Αρέσει σε %d bloggers: