διαβάζετε...

Πρακτικά

Πρακτικά Τρίτης Συνεδρίασης της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρακτικό Νο 3

Στο Λεοντάρι, σήμερα 06/04/2015, στις 16.30, στον Ξενώνα Μπουγιούκου, συνήλθε σε συνεδρίαση η προσωρινή διοικούσα επιτροπή της ΤΟΠ ΑΛΦΕΙΟΣ 2020.

Παρόντες ήταν οι Γ. Γκιουμές, Σ. Τζανετόπουλος, Δ. Λυκογιάννης, Μ. Τσουκιάς. Απόντες χωρίς να ενημερώσουν για το λόγο ήταν ο Φ. Καλογερόπουλος και ο Γ. Φουσέκης. Δικαιολογημένα απούσα ήταν η Μ. Καντέλη.

Με παρόντα 4 από τα 7 μέλη της επιτροπής η συνεδρίαση είναι σε απαρτία.

Τα θέματα της συνεδρίασης ήταν:

 1. Επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης της ΔΕ στις 23/03/2015.
 2. Ενημέρωση για δραστηριότητες προηγουμένης περιόδου.
 3. Προγραμματισμός νέων ενεργειών.
 4. Προετοιμασία της επόμενης συνάντησης της ΤΟΠ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Τάσος Σημαιοφόρος, δημιουργός της ιστοσελίδας της ΤΟΠ για να συζητήσουμε το περιεχόμενο και τη μορφή της.

Θέμα 1: Επικύρωση των πρακτικών της συνεδρίασης της ΔΕ στις 23/03/2015.

Ο κ. Τσουκιάς ανέγνωσε το σχετικό πρακτικό το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα.

Θέμα 2: Ενημέρωση για δραστηριότητες προηγούμενης περιόδου.

Ο κ. Τσουκιάς ενημέρωσε ότι παρελήφθη τελικά η σωστή έκδοση του ψηφιακού χάρτη και εγκαταστάθηκε ήδη σε έναν υπολογιστή. Λόγω πολυπλοκότητας του προγράμματος, θα πρέπει να βρεθούν 2-3 χρήστες που να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα.

Επίσης ενημέρωσε ότι έγινε τελικά η συνάντηση με το Δ/ντή Ορυχείων ΔΕΗ, κ. Γίδη, με μόνη συμμετοχή του κ. Τσουκιά από πλευράς ΤΟΠ, γιατί το ραντεβού επιβεβαιώθηκε την ίδια ημέρα. Η συνάντηση ήταν ενημερωτική για την πρωτοβουλία μας και πολύ θετική, μιας και ο κ. Γίδης εξέφρασε τη διάθεση, τόσο τη δική του όσο και της ΔΕΗ, να σταθεί στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας. Τα επόμενα βήματα αυτής της συνεργασίας θα συζητηθούν σε επόμενη συνάντηση.

Ο κ. Γκιουμές ενημέρωσε ότι συγκέντρωσε τα στοιχεία του πληθυσμού αλλά σαν αριθμό νοικοκυριών και έτσι θα χρειαστεί περαιτέρω επεξεργασία. Επίσης έγινε συζήτηση σχετικά με την έρευνα / έκθεση μεταξύ των μαθητών και εγκρίθηκε το θέμα της έκθεσης. Ο κ. Γκιουμές ανέλαβε με τον κ. Τζανετόπουλο να το συζητήσουν με το Δ/ντή του Τεχνικού Λυκείου ώστε να υλοποιηθεί το συντομότερο. Επίσης ενημέρωσε ότι η εφημερίδα τα Νέα της Μεγαλόπολης, θα βάλει στο επόμενο φύλλο σχετικό άρθρο για την ΤΟΠ.

Ο κ. Λυκογιάννης ενημέρωσε ότι συνάντησε και συζητήσε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Μεγαλόπολης κ. Αντώνακα, και στάλθηκε σχετική ενημερωτική επιστολή. Μάλιστα σήμερα στις 20.30 έχει κανονιστεί νέα ενημερωτική συνάντηση και με την παρουσία του κ. Τσουκιά. Επίσης ενημερώθηκε και ο ιδιόκτητης του Αρκαδικού Κήρυκα, κ. Τσαρμπόπουλος.

Στη συνέχεια έγινε σύντομη συζήτηση για τον ορισμό ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΤΟΠ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί Ταχυδρομική Θυρίδα στο ταχυδρομείο Μεγαλόπολης. Το θέμα ανέλαβε ο κ. Γκιουμές.

Ο κ. Τζανετόπουλος παρουσίασε εν συντομία το σχέδιο λογότυπου που δημιούργησε, αλλά αποφασίστηκε πριν γίνει συζήτηση να προσπαθήσουμε να έχουμε περισσότερες προτάσεις. Επίσης ανέλαβε να ανεβάσει στο blog Καφενείο της Μεγαλόπολης τις 10 ερωτήσεις / απαντήσεις που επιμελήθηκε με τη συνεργασία του κ. Τσουκιά.

Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς η μορφή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της ΤΟΠ. Αγοράστηκε με έξοδα του κ. Τσουκιά, το domain: www.alfeios2020taptok.org και σε αυτή τη διεύθυνση ήδη, χάρις στις φιλότιμες προσπάθειες του κ. Τάσου Σημαιοφόρου έχουμε ήδη σε λειτουργία την ιστοσελίδα. Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια να εμπλουτιστεί με 5-6 χαρακτηριστικές φωτογραφίες της περιοχής, να μπει η αρχική σελίδα στα περιεχόμενα, να ανοίγει η ιστοσελίδα με τις 10 ερωτήσεις / απαντήσεις, να μην μπούνε τηλέφωνα και επαγγέλματα στα μέλη, αλλά να δημιουργηθεί ειδικό αρχείο μελών όπου πρόσβαση θα έχει μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό και στα περιεχόμενα να προστεθεί η κατηγορία: Ιστορία. Στην κατηγορία επικοινωνία αποφασίστηκε να αναρτηθούν τα τηλέφωνα και τα email των μελών της ΔΕ.

Θέμα 3: Προγραμματισμός νέων ενεργειών

Ο κ. Τσουκιάς έφερε για συζήτηση και έγκριση την πρόταση η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της ΤΟΠ να περάσει μέσα από τη λειτουργεία 4 θεματικών επιτροπών :

 1. Τι σχεδιάζουν / προβλέπουν οι διάφοροι δημόσιοι φορείς για την περιοχή της ΤΟΠ.
 2. Τι άποψη έχει η κοινή γνώμη για την ανάπτυξης της περιοχής και ποιο συγκεκριμένα 4 ομάδες: γυναίκες, νέοι, σύλλογοι, ηλικιωμένοι.
 3. Τι σχεδιάζει για το μέλλον ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής: συνεντεύξεις με τους επιχειρηματίες – κορυφή της περιοχής.
 4. Αποτύπωση της πληθυσμιακής και παραγωγικής πραγματικότητας της περιοχής.

Παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει μια συνεχής δραστηριότητα σχετική με την λειτουργία της ιστοσελίδας (καθώς και η τεχνική ενημέρωση ενός δεύτερου ανθρώπου/ μέλους για λόγους ασφάλειας) και σχετικά με τις δημόσιες σχέσεις και την ενημέρωση νέων μελών.

Μετά από συζήτηση η παραπάνω πρόταση έγινε ομόφωνα αποδεκτή και οι επιτροπές στελεχώθηκαν ως ακολούθως :

Ομάδα 1: υπεύθυνος Σάκης Τζανετόπουλος και μέλη Αθανασάς, Στασινός.

Ομάδα 2: προτάθηκε η κα Καντέλη σε συνεργασία με τις κοπέλες μέλη μας, αλλά δεδομένης της απουσίας της από τη συνεδρίαση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί.

Ομάδα 3: υπεύθυνος ο Δημήτρης Λυκογιάννης σε συνεργασία με το Φάνη Καλογερόπουλο ( και εδώ χρειάζεται επιβεβαίωση).

Ομάδα 4: υπεύθυνος Γιάννης Γκιουμές με πιθανά μέλη τους Ζήσογλου, Χίνη, Κάβουρα.

Για την ιστοσελίδα προτάθηκε να αναλάβει δεύτερος υπεύθυνος ο κ. Βελεντζάς. Θα πρέπει να επιβεβαιωθεί.

Τις δημόσιες σχέσεις και την ενημέρωση των νέων ενδιαφερομένων θα συνεχίσει ο κ. Τσουκιάς.

Θέμα 4: Προετοιμασία της επόμενης συνάντησης της ΤΟΠ.

Δεδομένου ότι έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 30 μελών που είχε τεθεί σαν στόχος προκειμένου να γίνει η πρώτη γενική συνέλευση της ΤΟΠ, αποφασίζεται η επόμενη συνάντηση να είναι η Πρώτη Γενική Συνέλευση της ΤΟΠ και να γίνει τη Δευτέρα 20/04 και ώρα 16.30 στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης.

Τα θέματα θα είναι:

 1. Παρουσίαση της μέχρι τώρα δραστηριότητας της προσωρινής ΔΕ:
 2. Ιστοσελίδα, Κρατικός σχεδιασμός, στατιστική αποτύπωση, λογότυπο.
 3. Προσδιορισμός της Περιοχής Δράσης.
 4. Έγκριση των θεματικών επιτροπών και στελέχωσή τους.
 5. Ανάδειξη της Διοικούσας Επιτροπής για το επόμενο έτος.

Με την ολοκλήρωση της συζήτησης και αυτού του θέματος, στις 18.30 η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Μετά τη συνεδρίαση έγινε εκτενής ενημέρωση και συζήτηση με νέους ενδιαφερόμενους για τη συμμετοχή τους στην ΤΟΠ.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Παρακολουθηση μεσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω email.

Αρέσει σε %d bloggers: