διαβάζετε...

Πρακτικά

Πρακτικά Πρώτης Γενικής Συνέλευσης

Πρακτικό της 1ης Γενικής Συνέλευσης της ΤΟΠ
«Αλφειός 2020»

Στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαλόπολης, σήμερα στις 20 Απριλίου του έτους 2015, στις 16.30, συνήλθαν σε 1η γενική συνέλευση τα ιδρυτικά μέλη της Ομάδας Τοπικής Πρωτοβουλίας «Αλφειός 2020».

Τα ιδρυτικά μέλη που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη μέχρι και σήμερα 20/04/2015 ανέρχονται, σύμφωνα με την υπογεγραμμένη κατάσταση, αριθμητικά σε 41, ενώ παρόντα στη ΓΣ, σύμφωνα με τη συνημμένη λίστα υπογραφών ήταν τα 25, ως εκ τούτου η ΓΣ βρίσκεται σε απαρτία. Στη συνέλευση συμμετείχε και ο Δήμος Μεγαλόπολης μέσω του εκπροσώπου του κ. Ι. Φουσέκη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την πρόσκληση ήταν τα παρακάτω:

  1. Ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής.
  2. Καθορισμός της περιοχής δράσης της ΤΟΠ.
  3. Σχηματισμός θεματικών επιτροπών.
  4. Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής.

Πρόεδρος της συνέλευσης ανέλαβε ομόφωνα ο κ. Μ. Τσουκιάς.

Θέμα 1: Έγινε ενημέρωση από τον κ. Τσουκιά σχετικά με τις δραστηριότητες της προσωρινής ΔΕ, από την εκλογή της στις 11/03/2015 μέχρι σήμερα.

Συγκεκριμένα η προσωρινή ΔΕ έβαλε σαν στόχο και πέτυχε τα παρακάτω:

Αύξηση των ιδρυτικών μελών. Αρχικός στόχος ήταν τα 30 μέλη και μέχρι σήμερα κατάφερε να έχει 41 μέλη και 2 συλλόγους ως μέλη. Εκκρεμεί η απάντηση 3 ακόμη συλλόγων (εμπορικός, κυνηγετικός, αυτοκινητιστική λέσχη). Μεγάλη ήταν η συμβολή του κ. Λυκογιάννη στην προσπάθεια αυτή.

Αύξηση της συμμετοχής γυναικών. Συμμετέχουν ήδη σαν ιδρυτικά μέλη 8 γυναίκες.

Δημιουργία Ιστοσελίδας. Επετεύχθη χάρις στην εθελοντική εργασία του μέλους μας κ. Τάσου Σημαιοφόρου, τον οποίο και ευχαριστούμε δημόσια. Η ιστοσελίδα υπάρχει και λειτουργεί καταρχήν σαν χώρος ανακοίνωσης των δραστηριοτήτων της ΤΟΠ.

Η ιστοσελίδα μας είναι: www.alfeios2020taptok.org

Προβολή της ιδέας της ΤΟΠ. Έγινε με συναντήσεις ενδιαφερομένων και με ανοιχτές συνεδριάσεις της ΤΟΠ, μέσα από τα ΜΜΕ με δύο παρουσιάσεις στο τοπικό ραδιόφωνο, με αναφορά σε τοπικές εφημερίδες και ανάρτηση ανακοινώσεων σε τοπικά ΜΚΔ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συντελεστές των ΜΜΕ και ΜΚΔ για τη στήριξη και προβολή που προσέφεραν. Παρόλα αυτά εκτιμούμε ότι υπάρχει ακόμη αρκετός κόσμος που δεν έχει ενημερωθεί.

Έρευνα της υπάρχουσας κατάστασης. Όλα τα μέλη της προσωρινής ΔΕ συνέβαλαν στην προσπάθεια να διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή παρέμβασης, είτε μελετώντας τον προγραμματισμό των δημόσιων φορέων, είτε διερευνώντας την άποψη της κοινής γνώμης, είτε συγκεντρώνοντας και ελέγχοντας στατιστικά δεδομένα.

Ο κ. Σ. Τζανετόπουλος με τη βοήθεια του κ. Αθανασά, παρουσίασαν όσα μπόρεσαν να συγκεντρώσουν σχετικά με τον προγραμματισμό των δημόσιων φορέων. Μοιάζει να μην υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις και σχεδιασμοί που να αφορούν σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα για την περιοχή.

Ο κ. Γ. Γκιουμές με τη βοήθεια και της κας Μ. Καντέλη, συγκέντρωσαν στοιχεία σχετικά με τον πληθυσμό της περιοχής αλλά και σχετικά με τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Από αυτή την πρώτη ανάγνωση προκύπτει μια εκτιμώμενη σημαντική διαφορά μεταξύ των στατιστικών δεδομένων και της πραγματικότητας, που όπως τονίστηκε και στη σχετική συζήτηση που ακολούθησε την ενημέρωση, πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και να τεκμηριωθεί.

Στον τομέα της διερεύνησης της κοινής γνώμης, έγινε μια πολύ θετική συνάντηση με το Δ/ντή Ορυχείου της ΔΕΗ κ. Γίδη, ενώ δρομολογήθηκε η συνεργασία με το ΕΠΑΛ Μεγαλόπολης, με στόχο να καταγραφεί η άποψη των μαθητών για το μέλλον της περιοχής.

Λογότυπο της ΤΟΠ. Ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του κ. Σ. Τζανετόπουλου οι προσπάθειες σχεδιασμού ενός λογότυπου για την ΤΟΠ και ήδη έχουμε ένα πρώτο δείγμα. Ο κ. Λυκογιάννης θα έχει σύντομα ένα δεύτερο, ενώ από ομιλητές προτάθηκε να ανατεθεί στους μαθητές της Σχολής Αργυροχρυσοχοΐας Στεμνίτσας, υπό τη μορφή διαγωνισμού, η δημιουργία μερικών ακόμα προτάσεων.

Θέμα 2: Καθορισμός της περιοχής Δράσης.

Ο κ. Τσουκιάς εισηγήθηκε την πρόταση της προσωρινής ΔΕ, να καθοριστεί ως αρχική περιοχή παρέμβασης η περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης με την προσθήκη της Δημοτικής Ενότητας Τρικολώνων, του Δήμου Γορτυνίας. Η περιοχή αυτή πληρεί τα ελάχιστα πληθυσμιακά κριτήρια των ΤΑΠΤΟΚ, αλλά κυρίως παρουσιάζει οικονομική και λειτουργική ομοιογένεια.

Ο κ. Φουσέκης πρότεινε η περιοχή να περιοριστεί στα όρια του Δήμου Μεγαλόπολης, ενώ ο κ. Λαγός πρότεινε την επέκτασή της προς την Δημοτική Ενότητα Ηραίας και επί του θέματος έγινε εκτενής συζήτηση. Η Συνέλευση δεν έκανε αποδεκτές τις ανωτέρω προτάσεις και ενέκρινε την πρόταση της προσωρινής ΔΕ.

Θέμα 3: Σχηματισμός Θεματικών Επιτροπών.

Ο κ. Τσουκιάς εισηγήθηκε την πρόταση της προσωρινής ΔΕ, για τη δημιουργία 4 θεματικών επιτροπών, ως ακολούθως:

1. Τι σχεδιάζουν / προβλέπουν οι διάφοροι δημόσιοι φορείς για την περιοχή της ΤΟΠ.
2. Τι άποψη έχει η κοινή γνώμη για την ανάπτυξη της περιοχής και πιο συγκεκριμένα 4 ομάδες: γυναίκες, νέοι, σύλλογοι, ηλικιωμένοι.
3. Τι σχεδιάζει για το μέλλον ο επιχειρηματικός κόσμος της περιοχής: συνεντεύξεις με επιτυχημένους επιχειρηματίες της περιοχής.
4. Αποτύπωση της πληθυσμιακής και παραγωγικής πραγματικότητας της περιοχής.

Μετά από σχετική συζήτηση για το περιεχόμενο και το χρονικό ορίζοντα των επιτροπών αυτών, η πρόταση της προσωρινής ΔΕ έγινε ομόφωνα αποδεκτή και πολλά μέλη αυτοπροτάθηκαν για τη στελέχωση τους.

Θέμα 4: Εκλογή Διοικούσας Επιτροπής.

Η συνέλευση αποφάσισε να εκλέξει για ένα χρόνο, 7μελή Διοικούσα Επιτροπή, όπου το ένα μέλος θα είναι ο κ. Ι. Φουσέκης ως εκπρόσωπος του Δήμου Μεγαλόπολης, ενώ τα υπόλοιπα 6 μέλη θα εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία.

Για το σκοπό αυτό, μέσα από προτάσεις που έγιναν επί τόπου, καταρτίστηκε ψηφοδέλτιο 8 υποψηφίων και ανέλαβαν ως εφορευτική επιτροπή η κα. Αναστασία Αλεξάκη και ο κ. Χρήστος Φίλανδρος. Οι 8 υποψήφιοι ήταν οι εξής:

1. Γκιουμές Γιάννης
2. Καλογερόπουλος Φάνης
3. Καντέλη Μαρία
4. Λυκογιάννης Δημήτρης
5. Μανιάτη Φωτεινή
6. Τζανετόπουλος Σάκης
7. Τσουκιάς Μιχάλης
8. Φίλανδρος Κωνσταντίνος

Το αποτέλεσμα των εκλογών, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση σταυρών, υπογεγραμμένη από την εφορευτική επιτροπή, έχει ως ακολούθως:

Εξελέγησαν οι:

1. Γκιουμές Γιάννης, με 24 σταυρούς
2. Καντέλη Μαρία, με 16 σταυρούς
3. Λυκογιάννης Δημήτρης, με 18 σταυρούς
4. Μανιάτη Φωτεινή, με 20 σταυρούς
5. Τζανετόπουλος Σάκης, με 18 σταυρούς
6. Τσουκιάς Μιχάλης, με 20 σταυρούς

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας η γενική συνέλευση τελείωσε.

Discussion

No comments yet.

Post a Comment

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Παρακολουθηση μεσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω email.

Αρέσει σε %d bloggers: